Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Fugleobservasjoner

Langs kysten vår finnes det et yrende fugleliv. Noen fugler holder til langs kysten hele året, mens andre er trekkfugler. Under vårtrekket (mars–mai) og høsttrekket (september–oktober) kan artsrikdommen være spesielt høy, og noen steder egner seg godt som observasjonsposter for fugl.

Havsuler i fuglefjell. På en fjellside har mange sjøfugler bygd reir. De har slanke, hvite kropper, svarte vingetupper og gulfarget hode. Foto

Havsuler i Gjesværstappan.

Hensikt

I denne oppgaven skal dere observere og registrere fuglelivet på ekskursjonsområdet.

Forberedelser

Mellom brun tang og tare i fjæra er det satt opp et telt med kamuflasjemønster. Foto.

Et kamuflasjetelt for observasjon av fugler er satt opp i Taravika på Karmøy.

Det beste er om dere kan lage en observasjonspost på forhånd et stykke unna der resten av klassen holder til, slik at fuglene ikke blir skremt. Hvis dere har kamuflasjetelt til rådighet på skolen, er det lurt å sette dem opp noen dager på forhånd. Husk å få tillatelse fra grunneieren, og vær oppmerksom på at det kan være lokale regler for hvor det er tillatt å sette opp slikt utstyr. I vernesoner er det ofte forbudt å sette opp telt.

Finn ut om det finnes egne tårn til fuglekikking i ekskursjonsområdet.

Øv på å kjenne igjen fugler på sangen. Med appen Whatbird.no kan dere ta opp fuglesang og få forslag til hvilke fugler det er dere hører.

Hvilke fuglearter finnes?

En tjeld går på tangvaser. Foto

Tjelden (𝘏𝘢𝘦𝘮𝘢𝘵𝘰𝘱𝘶𝘴 𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢𝘭𝘦𝘨𝘶𝘴) er utbredt langs hele norskekysten.

På forhånd må dere sette dere inn i hvilke fuglearter som er vanlige langs kysten der dere bor. Det kan lønne seg å se om et lokallag av Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er aktivt i området. I så fall kan dere få mye nyttig informasjon derfra.

Lag en lokal artsliste der dere kan krysse av arter dere observerer.

Observasjonstips

 1. Ærfugl på vannet. Foto

  Ærfuglen (𝘚𝘰𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢 𝘮𝘰𝘭𝘪𝘴𝘴𝘪𝘮𝘢) er utbredt langs hele norskekysten. Her ser vi en hannfugl.

  For å observere fugl må man ha tålmodighet, være godt kamuflert og være stille.

 2. Velg et sted der dere kan rigge deg til med kamuflasjeutstyr eller gjemme dere i terrenget og samtidig ha godt utsyn over ekskursjonsområdet.
 3. Bruk øynene godt, og ta også i bruk teleskop og kikkert.
 4. Prøve å artsbestemme fugler på bakgrunn av fuglesang.
 5. Ligg stille, og registrer fuglelivet gjennom hele dagen.
 6. Kryss av på artslista. Noter hvilke arter som er mest tallrike.
 7. Hvis dere ser fugler dere ikke kjenner, prøv å slå opp i fugleboka.

Til ekskursjonsrapporten

 • Lag en beskrivelse av ekskursjonsområdet.
 • Lag en oversikt over artene dere på forhånd forventet å observere.
 • Presenter artslista og eventuelt antallsstatistikk.
 • Gi eksempler på hvordan arter er tilpasset leveområdet sitt.
Sist oppdatert 11.02.2021
Skrevet av Alf Jacob Nilsen

Læringsressurser

Feltarbeid i fjæra

Oppgaver og aktiviteter