Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Retten til privatliv og personvern

Retten til privatliv og personvern er like viktig som ytringsfriheten. Og akkurat som med ytringsfriheten finner vi retten til personvern og privatliv både i Grunnloven og i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Personvernet sikrer oss retten til å tenke og diskutere fritt uten å bli overvåket og kontrollert. Og det sikrer at personlige opplysninger ikke «kan bli trukket fram og gjort til allmenn oppmerksomhet». Datatilsynet skriver mer om det her: Hva er personvern?

Ditt personvern

Tenk bare hvis vi ikke hadde et slikt vern. Da kunne hvem som helst ha satt opp kamera i garderoben, filmet det som foregikk, og lagt det ut på Internett, uten fare for å bli straffet for det. Og hvis noen fikk tak i nakenbilder av deg, kunne de spre bildene i sosiale medier, trykke dem opp på plakater og henge dem overalt på skolen. Man kunne spredd hat og rasisme, og man kunne unnskyldt alt med: «Ja, men jeg har jo ytringsfrihet!»

Slik er det heldigvis ikke!

Tenk etter!

 • Deler du mye eller lite informasjon om deg selv?
 • Hvor går grensen din for hva andre kan dele om deg?
 • Hvor går grensen din for hva du selv deler om deg selv?
 • Hvor går grensen din for hva du deler om andre?
 • Husker du å spørre andre om lov?

Personvern, allmennhetens interesse og pressefrihet

NRK filmet to jenter som var beruset, i en hotellobby, og tok med klippene i et program som het Fylla. I dette tilfellet kan retten til personvern brukes som argument for at NRK ikke burde vist klippet.

På den andre siden kan det være i allmennhetens interesse å vite mest mulig om ungdom og rus. Journalistikk som viser hva som faktisk skjer i sene kveldstimer, kan derfor begrunnes i prinsippene om pressens frihet til å belyse alvorlige samfunnsproblemer.

Slike dilemmaer, der journalisten må veie mellom hensynet til ytrings- og pressefrihet og hensynet til personvern og privatliv, er typisk for saker der folk har gått til søksmål mot pressen.

Sist oppdatert 15.05.2017
Skrevet av Joachim Laberg

Læringsressurser

Mediemakt og ytringsfrihet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Offentlige personer og allmennhetens interesse

 • SubjectMaterialFagstoff

  Retten til privatliv og personvernDu er her

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva er makt?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Demokrati og maktfordeling

 • SubjectMaterialFagstoff

  Journalistikkens framstillingsmakt

 • SubjectMaterialFagstoff

  Redaksjonelle medier som maktaktører

 • SubjectMaterialFagstoff

  Kildemakt

 • SubjectMaterialFagstoff

  Internett endrer mediebildet

 • SubjectMaterialFagstoff

  Falske nyheter – en gammel sannhet

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hva er falske nyheter?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hvordan og hvorfor spres falske nyheter?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Konsekvenser av falske nyheter

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hvordan kan du bekjempe falske nyheter?

 • SubjectMaterialFagstoff

  Medienes definisjonsmakt

 • SubjectMaterialFagstoff

  Når aksjonsmakt blir mediemakt

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sosiale medier og aksjonsdemokratiet

 • SubjectMaterialFagstoff

  Valgkamp i redaksjonelle og sosiale medier

Oppgaver og aktiviteter