Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kjønnsroller og samliv på film

Mange norske filmer handler om familieliv og kjønnsrollemønstre. Hvordan har framstillingen av kvinnerollen og forholdet mellom menn og kvinner endret seg i norsk filmhistorie fra 1940-årene og fram til i dag?

Mann og kvinne sitter tett sammen i sofaen og ser på TV. Hun har fjernkontrollen i hånda. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Diskursanalyse

Diskurs er mønstre i måten vi snakker og skriver om verden på. Disse mønstrene tvinger fram en versjon av sannhet eller virkelighetsoppfatning på bekostning av andre måter å se verden på.

Filmer gjenspeiler virkelighetsoppfatningen i tida og samfunnet de er blitt til i. Derfor er det interessant å studere hva filmer fra ulike epoker i filmhistorien avslører om synet på kjønnsroller og samliv i Norge fra 1940-tallet og fram til i dag.

Oppgave 1

 • Hvilket syn på kvinnerollen møter vi i klippet fra filmen Døden er et kjærtegn (1949)?
 • På hvilken måte er denne filmen både en representant for og et brudd med måten samlivet mellom mann og kvinne ble skildret på i etterkrigstidas spillefilmer?

Oppgave 2

Husmorfilmene var timelange reklamefilmer som ble vist gratis for husmødre på kino på 1950-tallet.

Se de første ti minuttene av dette programmet om husmorrollen på 1950-tallet. Du finner tekstet versjon på NRK TV.

 • Hvordan er kvinneidealet i husmorfilmene?
 • Hvordan framstilles mannen i husmorfilmene?

Se andre eksempler på husmorfilmer fra kanalen til Nordisk Film på YouTube.

Oppgave 3

Anja Breiens film Hustruer (1975) er blitt omtalt som en feministisk film.

 • Hvordan skildres kvinnerollen på 1970-tallet, og hvilke problemstillinger knyttet til kjønnsroller og samliv reises i denne filmen?

Oppgave 4

Skuespiller Agnes Kittelsen står på badet med ansiktsmaske i filmen Sykt lykkelig. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
 • Hva forteller denne filmen om synet på kjønnsroller og samliv i Norge tidlig på 2000-tallet?

Oppgave 5

 • Hvilke problemstillinger om kvinnerollen og samlivet mellom mann og kvinne blir reist i filmen Hva vil folk si (2017)?

 • Hva forteller denne filmen om Norge anno 2017?

Oppgave 6

 • Hvordan blir mannens rolle i familielivet framstilt i filmscenen fra Ninjababy (2021)?

 • Hva forteller klippet om synet på kjønnsroller og samliv i Norge anno 2021?

Oppgave 7

Diskuter i klassen:

 • Hva forteller diskursen i disse filmene om endringer i synet på kjønnsroller og samliv i det norske samfunnet de siste hundre årene?

 • I hvilken grad kan filmfortellinger bidra til å sementere, eller låse fast, normer og verdier i et samfunn?

 • I hvilken grad kan filmfortellinger bidra til å endre normer og verdier i et samfunn?

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 07.09.2022

Læringsressurser

Filmens historie

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell