Hopp til innhold

Kommunikasjon og samhandling (HS-BUA vg2)

Kommunikasjon som barne- og ungdomsarbeider

I arbeid med barn og unge er kommunikasjon viktig. Vi skal kommunisere med respekt og vise anerkjennelse for alle vi møter, både barn og voksne. Gjennom kommunikasjon skal vi skape gode relasjoner slik at alle opplever trygghet og tillit i møte med oss.

Selvbilde og trygg identitet

Barne- og ungdomsarbeideren skal arbeide for at barn har det bra, får tro på seg selv og egen mestring og opplever seg som verdifulle akkurat slik de er. Du må derfor ha kunnskap om hva som påvirker barnets selvfølelse, selvbilde og identitet positivt.

Læringsressurser

Selvbilde og trygg identitet