Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sentervekter – lover og regler

I filmen ser du at vekteren må flytte fokus raskt, og være årvåken samtidig som han ivaretar flere arbeidsoppgaver. Vekteren må altså ha flere tanker i hodet samtidig, kjenne til ulike lover og regler og være oppmerksom og serviceinnstilt.

Oppgaver

I oppgave 2–6 skal du vise til relevante paragrafer i den aktuelle loven.

  1. Hvilke lover skal vekteren ta hensyn til i situasjonen som omhandler en mindreårig butikktyv?
  2. Hva skiller et mindre tyveri fra et grovt tyveri?
  3. Har vekteren hjemmel i loven til å ransake vesken til butikktyven?
  4. Hva betyr «å anholde»? Når kan en butikktyv anholdes?
  5. Hvem kan bestemme at gjester skal bortvises fra et serveringssted?
  6. Hvilke rettigheter har vekteren når det gjelder håndheving av regler for senteret og butikkene, som for eksempel bortvisning eller anholdelse?
  7. Hva heter loven som regulerer all vaktvirksomhet?
CC BY-SASkrevet av Anki Olsen.
Sist faglig oppdatert 29.05.2020

Læringsressurser

Lover og regler i sikkerhetsbransjen