Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Muntlig kommunikasjon på jobb

Les fagartiklene om muntlig kommunikasjon og prøv ut det du har lært sammen med medelever.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
Servitør smiler til gjester i restaurant. Foto.

I mange yrker er kommunikasjonen med kunder svært viktig. Er dette noe du kan lese deg til, eller må du øve deg på det i praksis?

Oppgave 1: Les om muntlig kommunikasjon

Les fagartiklene om kommunikasjon på jobb med interne (kolleger og interne samarbeidspartnere) og eksterne (brukere, kunder, pårørende, osv).

Muntlig kommunikasjon – internt

Muntlig kommunikasjon – eksternt

Oppgave 2: Samarbeid om kunnskapen

Jobb i grupper. Ha et stort ark eller en plakat på gruppebordene. Gruppene velger ett av disse stikkordene som overskrift:

 • Troverdighet
 • Engasjement
 • Profesjonell
 • Tilpasse
 • Møter
 1. Bruk fem minutter i gruppene på å skrive ned det dere kan om stikkordet deres øverst på arket.
 2. Etterpå bytter gruppene plass og skriver i fem minutter på neste ark. Hvis alle faktaopplysningene om stikkordet har blitt notert ned, kan dere notere ned egne tanker om stikkordet. Kom gjerne med eksempler som illustrerer faktaopplysningene.
 3. Fortsett til alle grupper har vært innom og skrevet noe om alle stikkordene.

Oppgave 3: Prøv ut det dere har lært

 1. I gruppene: Lag et kort rollespill med utgangspunkt i stikkordene dere har laget. Dere trenger ikke framføre for klassen; det viktigste er at dere får prøve ut den teoretiske kunnskapen dere har jobbet med.
 2. Tenk ut og spill en hverdagslig situasjon fra jobb der dere kommuniserer med enten en kollega eller en ekstern bruker / kunde. Bruk kunnskapen dere nå har om muntlig kommunikasjon for å få til en best mulig kommunikasjon.
 3. Bytt på rollene en gang, slik at alle får prøve ut forskjellige ferdigheter.

Oppgave 4: Reflekter alene

Ved å ta deg tid til å reflektere over hva du har lært, vil du også huske det bedre for framtida.

Skriv et refleksjonsnotat om kommunikasjon i ditt yrke, der du svarer på spørsmålet:

 • Hva har du lært om muntlig kommunikasjon i arbeidslivet i dag?

Skriv ned alt du nå kan om dette, uten å tenke på oppsett eller at noen andre skal lese det.

Sist oppdatert 13.12.2019
Skrevet av Caroline Nesbø Baker

Læringsressurser

Profesjonell kommunikasjon