Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kaotisk presidentdebatt

Det ble hett og kaotisk i den første valgdebatten mellom Donald Trump og Joe Biden høsten 2020. TV-debatten ble preget av stadige avbrytelser, og presidentkandidatene brukte hard retorikk da de skulle argumentere mot hverandre.
Bilde av Trump og Biden i valgdebatt høsten 2020. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

USA, høsten 2020: Millioner av TV-seere ble vitne til en debatt preget av konflikt og bitre personangrep, som «hold kjeft», «klovn» og «rasist». Donald Trump og Joe Biden gikk rett i strupen på hverandre i den første valgdebatten.

Les de relaterte artiklene og sett deg inn i saken:

 1. VG: Les om debatten og se videoklipp.
 2. Gå inn på Snapchat-saken til NRK Nyheter.

Relatert innhold

Tenk over:

 • Hvilke konsekvenser kan avsporing av viktige debatter få?

Valgdebatt og demokrati

Valgdebatter gir politikerne mulighet til å sette fokus på sin egen politikk. En frisk debatt er i utgangspunktet noe positivt, men bruk av personangrep kan ødelegge debattklimaet. Krangling og stadige avbrytelser skygger for saken. Hvis debattantene ikke får fullført resonnementene sine, går det utover informasjonen som seerne sitter igjen med. Det er viktig at folk har bred informasjon om de ulike partiene før de går til valg. Hvis ikke folk stoler på politikerne, får vi et demokratisk problem.

Mediene har som oppdrag å ivareta det offentlige ordskiftet, og i Norge har TV-debatter lenge spilt en sentral og viktig rolle i valgkamper. Nyhetsmediene har et spesielt ansvar for å informere om det som skjer og legge til rette for debatt og diskusjon. Valgdebatter er en arena der velgere skal bli informert om politiske partier og standpunkter.

Oppgave 1: Diskuter disse spørsmålene i grupper:

 • Hva tenker dere om personangrepene Trump og Biden retter mot hverandre i valgdebatten?
 • Hvordan kan nedsettende ytringer og personangrep mellom to presidentkandidater påvirke det offentlige ordskiftet?
 • Kan krangling og avsporing av viktige diskusjoner skape politierforakt? På hvilken måte?
 • På hvilken måte kan debatter som dette få konsekvenser for demokratiet?
 • Hvordan vil du vurdere TV-sendte debatter i forkant av valg i Norge? Er de preget av krangling og personangrep, eller er de opplysende? Begrunn og vis til eksempler.

Oppgave 2: Debattutsagn blir til memer

Joe Bidens utsagn rettet mot Donald Trump – «Will you shut up, man», eller «Kan du holde kjeft, mann» på norsk – fikk mye oppmerksomhet i etterkant av debatten. Mange laget ulike memer med bakgrunn i Bidens utsagn.

Mem, engelsk meme, er et kulturelt uttrykk som sprer seg ved etterligning eller kopiering og utvikler seg gjennom utvelgelse – i dag særlig bilder, video eller tekst som spres digitalt og utvikles underveis.

(Kjøll & Dahl, 2020)

 1. Søk på Google og finn memer relatert til Joe Bidens utsagn: «Will you shut up, man».

 2. Lag ditt eget mem med referanse til dette utsagnet. Memet kan bestå av et bilde, en illustrasjon eller en video med en kort tekst som du kan knytte til saken.
 3. Tenk over: Hvilken påvirkningskraft har memer som dette?

Relatert innhold

Kilder

Bjøntegård, M. K., Vatnøy E. (2019) «De bare krangler». Nordmenns holdninger til TV-sendte valgdebatter, Idunn. Hentet 02.10.20, fra https://www.idunn.no/tfs/2019/03/de_bare_krangler_nordmenns_holdninger_til_tv-sendte_valg

Kjøll, G. & Dahl, A. (2020, 31. august). Mem. I Store norske leksikon. Hentet 6.10.2020 fra https://snl.no/mem

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 01.10.2020

Læringsressurser

Politisk kommunikasjon