Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Tripping med borestrengen

Å trippe i brønnen betyr å kjøre arbeidsstrengen inn eller ut av brønnen. Tripping kan gjøre brønnen ustabil, derfor skal vi øve litt på hva vi må passe på.

LK20
Boretårn med borerør i stands, sett nedenfra og opp. Foto.

Borerør som trekkes ut av brønnen, settes inn i setback, der de står i tre sammenskrudde lengder som kalles stands. Foto

Når vi driver med boring, kjører vi inn og trekker ut borestrengen flere ganger. Det gjør vi fordi vi skal inn med casing og sementere, skifte borekrone eller skifte BHA i borestrengen.

Å trekke ut borestrengen og deretter kjøre den inn igjen med nytt BHA eller ny borekrone kalles en rundtripp: ut og inn igjen.

Stempeleffekten og sugeeffekten

Når borestrengen kjøres inn i et påbegynt borehull, vil den skyve væsken i brønnen foran seg og opp på utsiden av borerørene. Dersom vi kjører borestrengen for raskt inn, klarer ikke væsken å gå opp på utsiden av borestrengen raskt nok. Den blir da presset ut i bergarten vi borer i. Dette kalles «surge» på engelsk og beskriver en stempeleffekt som oppstår i brønnen.

Dersom vi trekker borestrengen for raskt ut, kan vi skape en sugeeffekt som drar inn væske fra bergarten vi borer i. Dette kalles «swab» på engelsk.

Både swab og surge kan bidra til at brønnen blir ustabil. Væsken i brønnen blir påvirket av disse effektene slik at vi kan få et . Derfor må vi vite hvor raskt vi kan bevege strengen uten å skape ubalanse i brønnen.

Det finnes flere ulike metoder for tripping. Du kan lese om dem i artikkelen «Tripping i brønnen», som du finner lenke til nederst i denne artikkelen.

Øvelse på tripping i simulatoren

Det er boreren (driller) som er ansvarlig i trippeoperasjonen.

Skissen viser uttrekking og innkjøring av borerør i brønnen. Endringen i væskevolumet i tripptanken skal være det samme som volumet av stålrørene i brønnen. Da er brønnen i balanse. Illustrasjon.

Triptanken er koblet til brønnen i forbindelse med tripping.

Når du skal trippe, må du overvåke triptanken hele tida. Det er en mindre tank som viser tydelig når det skjer en uventet endring i volumet i brønnen. Nivået i triptanken skal være så stabilt som mulig når du beveger strengen. Det vil være litt bevegelse i tanken på grunn av at væsken bruker litt tid på å bevege seg langs borestrengen – dette kalles forsinkelse. Du må følge med slik at du ser om det er en forsinkelse eller en uønsket endring som utvikler seg.

Å trippe inn i brønnen

 1. Hold et prejobbmøte () med alle som er aktive i operasjonen. Der kan dere få oppklart usikkerheter for dem som er nye i jobben.

 2. En stengeventil til borestrengen skal være klar på boredekket. Den skal stå i åpen posisjon, og gjengene skal passe til borerørene. Ved behov skal en gjengeovergang også være tilgjengelig.

 3. Prosedyren for stenging av brønnen skal være lett tilgjengelig og kjent for de involverte.

 4. Sjekk at triptanken er ren og klar til bruk. Returlinja fra ringrommet må være åpen inn til triptanken.

 5. Sett alarminnstilling for nivåendring på triptanken.

 6. Bruk et trippeskjema til å notere status for hvert stand som trippes. Du finner et Excel-ark på nettet. Regnearket kalkulerer volumene for deg, du må bare legge inn data om volum og lengde på rørene du kjører inn. Du kan også bruke et manuelt skjema om det er lettere.

 7. Når borestrengen senkes ned i brønnen, skal den fortrenge væske ut av brønnen. Stålet tar plassen til væsken. Volumet som fortrenges, skal stemme overens med volumet av stål i borestrengen. Les av på triptanken og noter i skjemaet. Volumet fra brønnen pumpes fra triptanken over i aktiv tank.
 8. Dersom volumet som fortrenges, er for lite eller mer enn forventet, må operasjonen stanses og brønnen overvåkes.
 9. Hvis det er et kick, skal det sirkuleres ut før operasjonen kan fortsette. Følg stengeprosedyren.
 10. Hvis det er tap, må væsken tilsettes tapsreduserende stoff og sirkuleres inn i brønnen.

 11. Trippingen kan fortsette når brønnen er stabil.

Å trippe ut av brønnen

De samme forberedelsene gjelder for denne operasjonen.

 1. Når du trekker strengen ut av brønnen, må brønnen etterfylles med væske som tilsvarer volumet av stål du trekker ut. Etterfyllingen skjer fra triptanken.

 2. Noter avlesningene på trippeskjemaet.

 3. Dersom det oppstår avvik, må du stoppe trippingen og ta en flow-check. Det vil si å overvåke volumet i brønnen for å se om det endrer seg.

 4. Dersom det ikke er plass til riktig mengde væske, kan det bety at du har trukket inn væske fra formasjonen. Dette kalles et kick. Da må brønnen stenges og kicket sirkuleres ut. Følg stengeprosedyren.

 5. Trippingen kan fortsette når brønnen er stabil.

Trippeskjema

Et trippeskjema er et regneark som brukes for å overvåke utviklingen over tid. Det viser om du får avvik i volumene. Du må holde det oppdatert hele tida ettersom det forteller deg både hvor mange lengder borerør som er i brønnen, hvor mye rørene skulle ha utgjort i volum, og hvor mye du faktisk leser av i volum.

Filer

Vil du lære mer om tripping? Les artikkelen på lenka under.

Sist oppdatert 20.05.2021
Skrevet av Sissel Paaske

Læringsressurser

Boresimulatoren