Hopp til innhold

Fagartikkel

Hvordan et batteri fungerer

Batteribruken har i våre dager fått en kraftig oppsving. Det er utviklet nye typer som er bedre og mer effektive.

Bilbatterier og fritidsbatterier må vedlikeholdes

Vi må kontrollere væskenivået og eventuelt etterfylle med renset vann. Polene må rengjøres og smøres. Det er litt arbeid, men dermed har vi glede av batteriet lenger.

Ødelagte batterier

Når batterier må kasseres, skal noen typer deponeres, slik at ikke syre og tungmetaller kommer ut i naturen.

Tønne med brukte batterier. foto.

Kast ikke batterier i naturen, de kan inneholde stoffer som kan skade miljøet vårt. Batterier skal leveres til godkjent oppsamlingsplass.

Sist faglig oppdatert 10.10.2019
Skrevet av Industriskolen

Læringsressurser

Batterier

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter