Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Symboler og koder i et P&ID

I et P&ID brukes det en rekke symboler og koder som er standardiserte. For at du skal kunne klare å lese et P&ID, må du derfor lære deg de viktigste symbolene.

Strekmann klør seg i hodet over mange P&ID-symboler. Illustrasjon.

Forvirret over alle P&ID-symbolene?

Standard

At noe er «standardisert», betyr i industrien at det er laget en teknisk beskrivelse som sier noe om hvordan ting skal gjøres. Slike beskrivelser blir utgitt i dokumenter som kalles «standarder».

I et flytskjema bruker vi heltrukne linjer med pil i enden for å vise en produktstrøm. I et P&ID betyr en heltrukket linje som oftest et rør. På røret står det gjerne også en tall- og bokstavkode. Dette er som regel identifikasjonsnummer og opplysninger om hva som strømmer i røret, rørdimensjonen og hva slags trykk det er laget for.

Alle typer reguleringsutstyr, for eksempel et måleinstrument eller en regulator, er tegnet som sirkler. Disse sirklene kan se litt forskjellige ut avhengig av hvor de er montert i anlegget.

De 3 viktigste instrumentsymbolene

Stiplet og heltrukket linje

Mellom de ulike delene av en reguleringssløyfe er det som regel tegnet en stiplet linje (uten pil i enden). Denne stiplede linja betyr at det er et elektrisk signal. Noen ganger kan vi også se en heltrukket linje med en eller flere tverrstreker. Det betyr at det er andre typer signaler (altså ikke elektriske).

Her er det et lokalt måleinstrument (en sirkel) som overfører et elektrisk signal til en regulator som er tilgjengelig på en dataskjerm i et kontrollrom (en sirkel med tverrstrek i en boks). Regulatoren sender et elektrisk signal til en ventil.

P&ID for reguleringssløyfe (uten bokstavkoder). Illustrasjon.

Her vises det hvordan en enkel reguleringssløyfe kan være tegnet i et P&ID.

Bokstavkoder og nummer

Inni sirklene som angir reguleringsutstyret, står det alltid en bokstavkode og et nummer. Bokstavkoden forteller hva slags instrument det er snakk om, og nummeret brukes som identifikasjon. La oss tenke oss at reguleringssløyfen vi akkurat så på, regulerer strømmen av en væske i røret. Det engelske ordet for strøm er «flow», og derfor brukes F som første bokstav i begge sirklene.

Instrumentet som er montert på røret, måler væskestrømmen (er-verdien). Den målte verdien overføres til regulatoren. Det engelske ordet for overføre er «transmit». Derfor er T den andre bokstaven i koden.

Instrumentet som er montert i kontrollrommet, har to funksjoner. Det skal vise er-verdien til operatøren (engelsk: «indicator»), og det skal utføre reguleringsjobben (engelsk: «control»). Derfor har dette instrumentet fått I og C som andre og tredje bokstav i koden sin.

Vi kan nå tegne den enkle reguleringssløyfen slik:

P&ID for reguleringssløyfe (med bokstavkoder). Foto.

Nå vet du hensikten med bokstavkodene, og da er det bare å sette i gang og pugge de ulike bokstavene!

De mest vanlige bokstavkodene


Første bokstav

Andre eller tredje bokstav

A

Analyse

Alarm

C

Regulator (eng. «controller»).

F

Gjennomstrømningsmengde 
(eng. «flow rate»)

Fraksjon/ratio/forhold

H

Håndoperert (eng. «hand»)

Høy (alarm). Plasseres som regel oppe til høyre på utsiden av sirkelen.

I

Strøm (elektrisk)

Indikator (visning)

L

Nivå (eng. «level»)

Lav (alarm). Plasseres som regel nede til høyre på utsiden av sirkelen.

P

Trykk (eng. «pressure”)

S

Hastighet (eng. «speed»)

Bryter (eng. «switch»)

T

Temperatur

Målesensor som sender ut et elektrisk signal (eng. «transmitter»)

Når du kjenner til bokstavene i denne tabellen, kan du begynne å sette sammen kombinasjoner. For eksempel betyr HS en håndbryter, og denne kombinasjonen brukes ofte på startbrytere på elektriske motorer. En annen variant kan være SAL, som er en hastighetsalarm som varsler ved lav hastighet.

Ser du bokstavene LI, betyr det at det er en indikasjon på nivået i en tank. Bokstavkoden PIC betyr at det er indikasjon på og regulering av trykk. Forstår du systemet?

De mest vanlige ventilsymbolene

Hvis du har tegnet flytskjema tidligere, har du kanskje lært å bruke et enkelt symbol for en ventil: to trekanter hvor spissene peker mot hverandre. I et P&ID er vi mye mer detaljerte, og derfor finnes det mange ulike symboler for ventiler.

Ventilsymboler ved styresvikt

Ventilene drives som regel av luft eller elektrisk strøm. Det finnes egne symboler som viser hva ventilen gjør dersom man får en svikt i luft- eller strømtilførselen.

Det tar litt tid og krever en del erfaring og trening for å bli god til å lese P&ID. Så derfor er det i grunn bare å starte treningen med en gang! Nedenfor ser du et P&ID fra en eksamensoppgave i kjemiprosessfaget (klikk for å forstørre). Forstår du flesteparten av symbolene? Forstår du hvorfor reguleringssløyfene er koblet sammen slik de er?

Eksempel på P&ID (teknisk flytskjema) fra eksamen i kjemiprosessfag 2007. Illustrasjon.

Eksempel på P&ID (teknisk flytskjema) fra eksamen i kjemiprosessfag 2007

Sist oppdatert 07.01.2019
Skrevet av Rune Mathisen

Læringsressurser

Piping and Instrumentation Diagram (P&ID)

Fagstoff

  • SubjectMaterialFagstoff

    Symboler og koder i et P&IDDu er her

Oppgaver og aktiviteter