Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Tilrettelegge for ulike former for lek

Vi skulle ønske at barn og unge lekte mer enn de gjør, fordi den som leker som liten, får verdifulle erfaringer som de kan øse av hele livet. Hvordan kan du som barne- og ungdomsarbeider tilrettelegge for ulike former for lek?

Jente som sitter og bygger tårn med store legoklosser. Ved siden av tårnet står et legofly, og flere andre klosser ligger utover gulvet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgaver

Du jobber som barne- og ungdomsarbeider i enten barnehage, SFO eller klubb. Du velger selv arbeidssted og alder på barna. Du har fått i oppgave å tilrettelegge et rom som skal inspirere til alle former for lek. Rommet er stort, og her kan du virkelig få boltre deg i leken. Vi vet at barn ikke bare leker én form for lek, men at leken kan ta ulike former etter hvert som barna leker. En konstruksjonslek kan fort bli til en symbolsk lek eller øvelseslek.

  1. Tegn rommet og sett navn på de ulike lekemiljøene du ønsker å skape. Hvilket utstyr/leker vil du plassere inn?
  2. Hvilke former for lek kan miljøet inspirer til? Tenk ut fra kategoriene konstruksjonslek, øvelseslek, regellek og symbolsk lek.

CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 21.02.2023

Læringsressurser

Ulike typer lek og varierte lekemiljø