Hopp til innhold

Fagstoff

Diagramtyper og data

Det viktigste i en visualisering er selvfølgelig selve innholdet, eller dataene. Hvordan du leser disse dataene, avhenger av diagramtypen. Vi skal her se på fire ulike typer.

Ulike diagrammer

 • Studer nøye alle eksemplene. Bruk det du har lært om tittel, datakilde, nøkkel, akser og skalaer (se artikkelen "Å lese statistikk"). Bruk spørsmålene som er listet opp under hver diagramtype. Diskuter gjerne underveis.
 • Hva er interessant? Tenk deg at du skal skrive en nyhetssak som skal bruke dette diagrammet. Hva ville overskriften vært?

Linjediagram

 • Brukes for å vise utvikling. x-aksen er derfor som regel en tidsakse.
 • Går utviklingen opp eller ned?
 • Er utviklingen positiv eller negativ?
 • Finnes det noen mønstre i utviklingen, for eksempel knyttet til årstider, ukedager eller tidspunkter?
 • Er det plutselige endringer i utviklingen? Hva kan dette skyldes?
 • Flere linjer? Sammenlikn!
 • Hvor begynner y-aksen? Hvis den ikke begynner på null, hvorfor tror du de har valgt å gjøre det slik?
 • Mer om linjediagram på tallgrafikk.no

Eksempel

Stablet diagram

 • Du kan lage stablet diagram både av stolpediagram og linjediagram.
 • I stedet for å vise ulike kategorier hver for seg, blir de stablet oppå hverandre, slik at de også viser en totalverdi.
 • Brukes gjerne for å vise både en utvikling og forhold mellom helhet og deler.
 • Kan være vanskelig å sammenlikne når det er stablet.
 • Les om stablet stolpediagram på tallgrafikk.no.

Eksempel

Eksempelet på linjediagram og stablet diagram viser nøyaktig de samme tallene.

 • Sammenlign diagrammene.
 • Hva er fordelene og ulempene med de to ulike visualiseringene?

Stolpediagram/søylediagram

 • Brukes når tallene kan samles i ulike kategorier og sammenliknes.
 • Hvilke kategorier er størst?
 • Hvilke er minst?
 • Hvordan er de rangert?
 • Hvor begynner y-aksen? Hvis den ikke begynner på null, hvorfor tror du de har valgt å gjøre det slik?
 • Brukes også ofte for å vise utvikling på samme måte som et linjediagram, hvis hver stolpe f.eks. representerer et år eller en måned.
 • Mer om stolpediagram på tallgrafikk.no

Eksempel

Kakediagram/sektordiagram

 • Brukes for å vise forholdet mellom delene (et "kakestykke") og helheten (hele "kaka").
 • Hvilke deler er størst?
 • Hvilke er minst?
 • Mer om kakediagram på tallgrafikk.no

Eksempel

Eksempelet på stolpediagram og kakediagram viser nøyaktig de samme tallene.

 • Sammenlign diagrammene.
 • Hva er fordelene og ulempene med de to ulike visualiseringene?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen. Rettighetshaver: tallgrafikk.no
Sist faglig oppdatert 23.04.2020

Læringsressurser

Statistikk og tallgrafikk