Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan påvirker reklame kjøp av mobiltelefon?

Hva gjør at folk bytter mobiltelefon så ofte? Det hender selvsagt at telefoner går i stykker, men det er neppe hele forklaringen på at vi i Norge bruker så mye penger på dette. Hvilken rolle spiller reklamen på forbruket vårt?

Oppvarming

Diskuter med en medelev: Hvilke tre mobilmerker er de mest kjente merkene? Hva mener dere kjennetegner folk som eier disse mobiltelefonene?

Oppgave

Del 1

 1. Hva eller hvem påvirker hvilken mobiltelefonen du har? Diskuter med en medelev og sett opp minst tre punkter.
 2. Sammenlign så med to andre medelever. Har dere noen felles punkter? Er reklame et av disse punktene?

  Hvis ja – utdyp hvordan reklame har påvirket dere.

  Hvis nei – diskuter hvorfor dere ikke hadde satt opp reklame som et punkt som påvirker.

 3. Hva tror dere foreldrene deres hadde svart om de hadde blitt spurt om hva som påvirker dem når de velger mobiltelefoner? Hvorfor?

Del 2

Se nærmere på en reklamefilm for mobiltelefoner.

 1. Hvilket førsteinntrykk gir reklamefilmen av mobiltelefonen? Hvilken målgruppe tror du den er beregnet på? Grunngi svaret ditt.
 2. Hva er reklamefilmens viktigste budskap, slik du oppfatter det?
 3. Hvilke virkemidler bruker produsenten for å få fram budskapet sitt og bygge "imaget" sitt? Utforsk bildene, musikken og teksten som blir brukt, samt miljøet og menneskene som blir framstilt.
 4. Hvordan prøver avsenderen av filmen å overbevise deg? Bygger den opp sin troverdighet (etos), appellerer den til følelsene dine (patos), og /eller gir den saksinformasjon (logos)? Grunngi svaret ditt med eksempler fra filmen.
 5. Hva er det i filmen som gjør at du eller andre kan få lyst til å kjøpe ny telefon? Diskuter med en medelev og bli enige om hva dere mener er de to viktigste årsakene.

Del 3

 1. Sammenlign virkemidlene i reklamefilmen med hvordan firmaet Fairphone markedsfører sin mobiltelefon. Hva er de viktigste forskjellene? Se på både budskap og virkemidler. Fairphones nettsted (engelsk)
 2. Tror du det er mange ungdommer som eier en Fairphone? Begrunn svaret ditt.
 3. Diskuter med en medelev:

  Hvordan ville dere utformet en reklame som skulle påvirke ungdom til et mer bærekraftig mobilforbruk?

  Hvilket budskap vil dere at skal filmen ha?

  Skriv ned et forslag sammen.

Oppsummer

 1. Hva har du/dere funnet om reklamens påvirkning på folks mobilforbruk?
 2. Hva vil dere si er de viktigste årsakene til at vi kjøper så mange mobiltelefoner?
CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 11.11.2019

Læringsressurser

Å skrive analyse av sammensatte tekster