Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Omskriving

I revisjonsfasen skal du revidere eller skrive om teksten fra et første utkast til ferdig tekst. Her er noen tips til hvordan du kan gjøre teksten din bedre.

Sjekk om teksten din har en hensiktsmessig struktur

 • Har teksten både innledning, hoveddel og avslutning?
 • Har du funnet en logisk og hensiktsmessig rekkefølge på de fem avsnitta i hoveddelen? (Ett avsnitt om handlinga i romanen, ett avsnitt om temaet og tre avsnitt om andre viktige sider som du vil løfte fram).

Se gjennom de fire avsnitta i hoveddelen

 • Har avsnitta ei temasetning med en tydelig tolkningspåstand?
 • Presenterer du sentrale eksempler og/eller sitater som underbygger påstanden i temasetninga?
 • Kommenterer du eksemplene etter at du har presentert dem?
 • Dersom avsnittet handler om virkemiddelbruk: Forklarer du funksjonen virkemidlet har i teksten?
 • For deg som allerede er en kløpper til å analysere tekster: Hvordan bidrar det du skriver om i avsnittet til å forstå romanens tematikk?

Ei god grunnoppskrift på avsnittsoppbygning i en tekstanalyse er denne:

Oppbygning av avsnitt

Avsnittsoppbygning

Eksempel

Temasetning

Begynn avsnittet med ei såkalt temasetning som forteller hva avsnittet kommer til å handle om. Tolkningspåstander fungerer svært godt som temasetninger!

Et sentralt symbol i Ringenes herre er “den ene ringen”.

Kommentarsetning(er)

Skriv ei eller to kommentarsetninger som forklarer og utdyper temasetninga.

Den har blitt smidd for mørkets fyrste Sauron og kan gi ham absolutt makt og kontroll over alle riker og skapninger. Ringen står for et hensynsløst og ødeleggende begjær etter makt og storhet, og den frister og korrumperer alle som er i nærheten av den eller bærer den.

"Bevis" fra teksten

Deretter bruker du "bevis" fra teksten, det vil si eksempler og sitater, for å underbygge påstanden din.

Ikke engang Frodo og Sam, som aldri har hatt noen som helst drømmer om makt, er beskytta mot ringens mørke krefter. Sam bærer ringen bare en kort stund, og hans jordnærhet og sterke verdier hjelper ham å stå imot – så vidt. Frodo derimot må bære ringen lenge, slik at den vinner stadig større makt over ham. Til slutt taper han kampen mot ringen.

Avrunding

Forklar kort hvordan eksemplene belyser tolkningspåstanden din.

Det som skjer med Sam og Frodo, viser at ingen er helt fri for maktbegjær, og at det kan ha katastrofale følger om maktbegjæret får ta overhånd.

Vurder innledninga di

 • Går det tydelig fram hva teksten din skal handle om? Oppgava du fikk, var ganske åpen: “Skriv en analyse av romanen du har lest. Pek på sider ved både form og innhold.” Ut fra de tolkningspåstandene du har skrevet om i hoveddelen, vil det være mulig å spisse innledninga litt: Ser du for eksempel særlig på synsvinkel eller miljøskildringer? La dette komme tydelig fram i innledninga di.
 • Ei god innledning skal også vekke nysgjerrighet og interesse hos leseren. Gjør innledninga di det?

Vurder avslutninga di

 • Runder den av teksten din på en god måte?
 • Kanskje den gir svar på noen av spørsmåla du stiller i innledninga, eller den oppsummerer de viktigste tolkningspåstandene dine?

Er tekstbindinga god?

En viktig del av revisjonsfasen er å skape god logisk sammenheng, både mellom setninger og mellom avsnitt. Til dette formålet trenger du tekstbindere. Bruk gjerne oversikten nedenfor når du går gjennom teksten og sjekker hvor sammenhengen må bli tydeligere og bedre.

CC BY-SASkrevet av Jorunn Øveland Nyhus.
Sist faglig oppdatert 02.06.2019

Læringsressurser

Å skrive romananalyse