Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Reisen til planeten Nazar

Kortfilmen Reisen til planeten Nazar (1983) er ei filmatisering av Ludvig Holbergs roman Niels Klims underjordiske rejse fra 1741.

Romanen har mange likheter med andre fiktive reiseskildringer, som Thomas Mores roman Utopia (1516) og Jonathan Swifts roman Gullivers reise (1726). Reisa starter med at Niels Klim på ei av sine vandringer på Fløyen i Bergen klatrer inn gjennom Mareminehullet, for så å falle ned og videre ut i verdensrommet. Der havner han til slutt på planeten Nazar.

I landet Potu møter han skapninger som ser på tilværelsen på en helt annet måte enn det Niels har blitt opplært til under studietida si i København. Men hos innbyggerne i landene Lalac og Mardak møter Niels synsmåter og menneskelige svakheter som han er vel kjent med fra før.

Les gjerne også Ludvig Holbergs opprinnelige tekst i dansk oversettelse (kap. 4–9) på nettsidene til prosjektet Ludvig Holdbergs Skrifter.

Oppgave 1

Landet Potu

  1. Landet Potu framstilles som et idealsamfunn. Hvordan gjenspeiler dette samfunnet opplysningstidas idealer om frihet, likhet og brorskap?
  2. På hvilken måte er normene i dette samfunnet forskjellige fra samfunnsnormene som gjaldt i Danmark-Norge på Holbergs tid?
  3. Hva er det Niels syns det er spesielt vanskelig å forsone seg med i Potu?

Oppgave 2

Landet Lalac, som også kalles Mascatta

  1. Hvilke forutsetninger har dette landet for at innbyggerne skal kunne ha et godt liv?
  2. Hvilke menneskelige svakheter er det som gjør at folk blir ulykkelige?

Oppgave 3

Landet Mardak

  1. Hvilken forskjell er det mellom de som har makten i Mardak, og de øvrige innbyggerne?
  2. Hva betyr denne forskjellen for maktelitens oppfatning av tilværelsen?
  3. Hva skjer når Niels sier at han oppfatter guddommen deres som oval?
  4. På hvilken måte kan Holbergs skildring av forholdene i landet Mardak oppfattes som en kritikk av statsmakta og geistligheten i Danmark-Norge på 1700-tallet?

Relatert innhold

Bli bedre kjent med Ludvig Holberg gjennom Holberg-spillet.

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 16.08.2022

Læringsressurser

Opplysningstid 1700-tallet