Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sønnetapet i Gjennom natten og Egilssaga

Del 1: Hvilken følelse?

Utdragene vi skal lese, skildrer en følelse som er vanskelig å sette ord på. Les utdragene fra Stig Sæterbakkens Gjennom natten i presentasjonen under:

 1. Hvilken følelse tror dere Sæterbakken beskriver?

 2. Hvilke virkemidler bruker Sæterbakken for å beskrive følelsen?

Del 2: Prøv selv

Stig Sæterbakken beskriver den sterke sorgen en forelder vil føle på om hen mister et barn. Han bruker sammenlikninger "Den er som et lys...", metaforer ("en kulde kom og gikk...") og symboler ("det er natten som siden har vart").

 1. Prøv å skildre sorg med egne ord. Bruk gjerne språklige bilder, slik Sæterbakken har gjort.

 2. Står du fast? Prøv å tegne følelsen i stedet.

Del 3: Les utdraget

Romanen Gjennom natten handler om Karl Meyer. Han mister sønnen sin Ole-Jakob, som tar sitt eget liv. Gjennom natten ble Stig Sæterbakkens siste roman. Akkurat som den litterære karakteren, Ole-Jakob, tok Stig Sæterbakken livet sitt.

Relatert innhold

Et utdrag fra Gjennom natten av Stig Sæterbakken om en fars sorg etter å ha mista sønnen sin.

Les utdraget og svar på spørsmålene under:

 1. På hvilke ulike måter reagerer familien på Ole-Jakobs død?

 2. Hvordan forholder familien seg til de andre familiemedlemmenes sorg?

 3. Pek på noen ulike språklige bilder som beskriver hovedpersonens sorg.

 4. Vi sier ofte at en del ord har visse konnotasjoner. For eksempel vil fargen grønt for de fleste konnotere noe friskt og naturlig, mens fargen hvitt ofte konnoterer uskyld. Våren forbinder vi ofte med liv og barndom, mens høsten kan minne oss om alderdom. Finner du eksempler på ordvalg som konnoterer sorg i teksten?

Del 4: Sønnetapet i Egilssaga

Egilssoga er blant de aller mest kjente historiene fra norrøn tid. Årsaken er at helten selv, Egil, er en karakter som langt fra er endimensjonal. Han beskrives som veldig aggressiv, stygg og uten kontroll på temperamentet sitt.

Men sagaen forteller også om Egils nære forhold til barna sine. Nå skal dere lese et utdrag fra sagaen som heter "Sonetapet". Utdraget består av et kvad med 24 vers, innramma av prosatekst.

Du finner utdraget på side 180–186 i denne utgava på Nasjonalbiblioteket.

A. Les utdraget høyt i klassen.

Utdraget egner seg god for høytlesning i klassen. Fordel gjerne rollene, slik at to elever leser prosadelene før og etter kvadet og resten leser ett–to vers av kvadet.

B. Skriv og snakk om utdraget

 1. Hvor mye forstod dere av det dere leste? Skriv ned alt du fikk med deg om sorgen til Egil og familien hans.

 2. Ta en runde i klassen og fortell hva dere fikk med dere. Kanskje dere sammen kan oppnå forståelse for hvordan sorgen preger familien?

 3. Hva slags virkning har kvadet på Egil? Hvordan endrer han sinnstilstand i løpet av og etter å ha sagt kvadet?

C. Hvordan blir sorgen formidla?

Hvilke virkemidler blir brukt i sagaen for å formidle sorgen over den tapte sønnen? Bruk fagbegreper og pek på sitater fra teksten.

Del 5: Sammenlikn tekstene

Skriv en kort tekst der du sammenlikner hvordan sorgtematikken blir behandla i de to tekstene. Bruk gjerne modellteksten under som inspirasjon og mal til skrivinga di.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 07.04.2021

Læringsressurser

Familien i litteraturen