Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppgave om transport av gods

I denne oppgaven skal du jobbe med kompetansemål fra de tre programfagene som inngår i vg2 transport og logistikk (bransjeteknikk; bransjelære; transport, logistikk og løfteoperasjoner).

Oppgaven egner seg godt til gruppearbeid og tar for seg viktige temaer som skader på gods ved godshåndtering, lasting og lossing, etiske normer, sikring av last, fraktdokumentasjon og planlegging og håndtering av farlig gods.

Relatert innhold

Heldigvis er ulykker med farlig gods nokså sjeldne. Du må være deg ditt ansvar bevisst, for skjer det først noe, kan konsekvensene bli store.

Her får du en innføring i lover og regler som kan være aktuelle for deg som skal jobbe med transport, logistikk og løfteoperasjoner.

CC BY-SASkrevet av Morten Gunnar Plassen.
Sist faglig oppdatert 31.01.2022

Læringsressurser

Tverrfaglige programfagsoppgaver