Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Produktets livsløp og livsforlengende strategier

Alle produkter går gjennom et livsløp. I denne oppgaven skal du finne eksempler på produkter som befinner seg på ulike stadier i livsløpet, og tenke ut noen livsforlengende strategier.
  1. Finn eksempler på produkter som befinner seg i introduksjonsfasen, vekstfasen, modningsfasen og tilbakegangsfasen.

  2. Noen produkter har «alltid» vært på markedet, mens andre bare eksisterer i en kort periode. Kan du komme på noen slike kortvarige produkter? Finn eksempler på produkter som har vært på markedet i lang, lang tid. Hvorfor tror du disse produktene har vært på markedet så lenge?

  3. Ta for deg et produkt som du mener befinner seg i modningsfasen. For å få salget til å fortsette og forhindre tilbakegang for produktet kan en virksomhet bruke livsforlengende strategier ved å utvikle produktet eller utvikle markedet. Kom med forslag til noen livsforlengende strategier for produktet.

Relatert innhold

Alle produkter og tjenester har en viss levetid på markedet og går gjennom et livsløp.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng.
Sist faglig oppdatert 01.11.2020

Læringsressurser

Konkurransemiddelet produkt