Hopp til innhold

Fagstoff

Distribusjon som konkurransemiddel

Har du noen gang tenkt på hvilke aktiviteter som må til for å få sjokoladen fram til butikkhylla? Distribusjon handler om å gjøre produkter tilgjengelige.

Distribusjon

Distribusjon omfatter alt arbeidet som er nødvendig for å få produkter på plass og tilgjengelige. Distribusjon betyr spredning eller fordeling.

Vi kan si at distribusjon er alt som skjer med et produkt fra det er ferdig produsert til det er tilgjengelig og har nådd ut til sluttbrukeren.

Butikkhylle med ulike typer sjokolade som Center, Smash, Stratos og så videre. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Tilgjengelighet

Alle virksomheter er avhengige av å få levert produkter på rett sted og til rett tid. Distribusjonsbeslutninger kan derfor være avgjørende for om virksomheten vil lykkes. Tilgjengelighet er nøkkelordet innen distribusjon.

Transport og lagring

Distribusjonen kan enten gå direkte fra produsenten til kunden, eller den kan gå gjennom ett eller flere mellomledd på veien til kunden.

Med distribusjon via mellomledd blir det ofte nødvendig med både transport og lagring på ett eller flere steder. Det kan være snakk om nokså avansert , der store mengder produkter skal tas imot, lagres og sendes videre.

Zalandos lager, en stor, grå bygning. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Plassering

En virksomhet må vurdere nøye hvor den ønsker å få plassert produktene sine, både i form av beliggenhet for butikker og hylleplassering for produktene. Det er avgjørende at produktene er tilgjengelige for kundene.

Hvilket område passer for produktene våre? Hva selges i nabobutikkene, og hvilken målgruppe henvender de seg til? Hvordan passer våre egne produkter og målgrupper til det nabobutikkene tilbyr?

Utsiden av en Louis Vuitton-butikk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Inne i butikken er hylleplassering viktig for tilgjengeligheten. Hvor i butikken, på hvilken hylle og hvor på hylla produkter blir plassert, kan ha stor betydning for salget. I for eksempel matvarebransjen kan det være vanskelig å få innpass i butikkene og sikre seg en god plass i butikkhyllene.

Tenk over

Har du lagt merke til hva som er plassert hvor i matbutikken du pleier å handle i? Hva kjennetegner hylleplasseringen?

Internett kan også betegnes som en beliggenhet, selv om det ikke er snakk om et fysisk sted. Netthandel fortsetter å vokse i rekordfart, og mange virksomheter satser på distribusjon via internett.

Risikoovertakelse

Hvem har ansvaret for skader på produktet under distribusjonsprosessen? Når et produkt skifter eier, får vi det vi kaller for en risikoovertakelse. Det vil si at risikoen for skader på produktet overføres til neste ledd. Risikoen for slikt som skader på produktet, verdiforringelse eller for eksempel tyveri bæres av den som overtar produktet.

Ofte er det slik at produsenter selger produktene til . Grossister selger ofte produktene videre til , som igjen selger til deg.

Distribusjonsbeslutninger

Som markedsfører er det viktig å ta del i distribusjonsbeslutningene, som er

  • valg av distribusjonsform
  • valg av distribusjonsgrad
  • valg av distribusjonskanal

Valgene vi gjør på disse områdene, utgjør distribusjonsstrategien til virksomheten og er typisk langsiktige avgjørelser.

Har vi først besluttet å bruke en distribusjonskanal, så gjør vi ikke om på denne avgjørelsen med det første. En slik endring påvirker nemlig også andre systemer og beslutninger. Det kan ta tid å se hvordan distribusjonskanalen fungerer. Vi må derfor holde fast ved en beslutning i en periode for å se om den virker etter hensikten.

Valg av distribusjonsform dreier seg om hvorvidt produktene går direkte fra produsent til kunder eller via mellomledd. Kjøper du deg for eksempel en flaske Coca Cola, har den gått gjennom flere mellomledd for å nå ut til deg som kunde.

Valg av distribusjonsgrad dreier seg om hvor lett tilgjengelige produktene skal være. Rolex-klokker er et eksempel på et produkt som er lite tilgjengelig og som distribueres eksklusivt.

Distribusjonskanalen er veien et produkt tar fra produsent til forbruker. Valget av distribusjonskanal beskriver hvor mange og hvilken type mellomledd som får produktene fram til kunden.

Illustrasjonen viser hvordan en distribusjonsstrategi fungerer. Illustrasjonen viser to ulike distribusjonsformer, indirekte og direkte distribusjon. Under direkte distribusjon ser vi en figur under som representerer kunden, som viser at ved direkte distribusjon går produktene direkte fra produsenten til kunden uten noen form for mellomledd. Under indirekte distribusjon er valg av distribusjonsgrad illustrert med de tre typene intensiv, selektiv og eksklusiv distribusjon. Videre er valg av distribusjonskanal illustrert med grossist, agent, detaljist og kommisjonær som mulige mellomledd for å få produktene ut til kunden.
Åpne bilde i et nytt vindu

Podkast om distribusjon

Her kan du lytte til en podkast der programleder Sarah Natasha Melbye samtaler med Jon Kåre Stene. Jon Kåre var medgründer i Kolonial.no, som byttet navn til Oda.no i 2021. Han regnes som en av landets fremste eksperter på distribusjon.

Ung kvinne smiler og ser opp på snakkeboble med teksten "Markedsføring og ledelse". Ved siden av henne er det seks ulike ikoner: ropert, lyspære, tannhjul, stigende graf, globus og mobiltelefon. Illustrasjon.
Markedsføring og ledelse

Oda sin distribusjonsstrategi

Distribusjon defineres ofte som alle aktiviteter og tiltak en bedrift setter i verk for å organisere varestrømmen fra produsent til sluttbruker. Det betyr at distribusjon er grunnlaget for det aller m...

0:00
-0:00
Varebiler utenfor hovedlageret til Kolonial.no, som nå heter Oda.no.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng og Live Marie Toft Sundbye .
Sist faglig oppdatert 13.01.2023

Læringsressurser

Konkurransemiddelet distribusjon