Hopp til innhold

Fagartikkel

Å skille mellom kultur og individ

Vi har lett for å sette folk i bås og karakterisere grupper av mennesker, eller innbyggere fra ulike steder: «Det er typisk for …», osv. Som vertskap må vi unngå slike karakteristikker, og behandle gjestene våre som enkeltindivider.

LK20LK06
Baby med ski på beina. Foto.

Fordommer og stereotype holdninger

Når vi tar imot utenlandske gjester, er det viktig å tenke på at det å karakterisere hele befolkningsgrupper blir feil, for eksempel å si at «det er typisk britisk å oppføre seg sånn», eller at «dette er typisk for indiske turister». Gjennom slike uttalelser formidler vi et fordomsfullt og stereotypt bilde av bestemte grupper mennesker.

Under oppveksten kan vi gjennom medier og det vi hører rundt oss, bli opplært til å tenke at alle grupperinger i samfunnet, og i andre kulturer oppfører seg på visse måter.

Slike stereotype oppfatninger er ofte feil og misvisende, men kan også ha et snev av sannhet i seg. Det er for eksempel vanlig å rape etter et måltid i Kina, men det er ikke det samme som at alle kinesere gjør det!

Typisk norsk?

«Norge – skisportens vugge», «nordmenn født med ski på beina» er eksempel på en litt stereotyp oppfatning av nordmenn. Samtidig blir utsagnene brukt som et positivt element i markedsføring av Norge som turistmål.

Tilnærming og tilpasning

Befolkningen i andre land og verdensdeler har også åpnet øynene for resten av verden. I Norge er det mange utlendinger. Noen er studenter, andre er sesongarbeidere, noen er gift med nordmenn.

Nordmenn er kjent for å være vanskelige å komme inn på. Vi blir sett på som kalde og innesluttet. Vi som nordmenn mener nok at dette ikke er tilfellet, men det kan være vanskelig å finne innpass i det norske samfunnet. Mange utenlandske studenter har derfor en tendens til å være mest sammen med andre studenter fra hjemlandet sitt. Innvandrere søker gjerne opp andre innvandrere fra samme land for å finne en tilhørighet i Norge.

Hva kan vi som nordmenn gjøre for at disse gruppene føler seg mer velkommen?

Tenk over

Skulle vi besøke Kina, ville vi kanskje oppleve at kinesere også har sin oppfatning av oss som nordmenn, for eksempel at vi alle drikker melk og er rike. Dette stemmer ikke alltid med virkeligheten.

Sist oppdatert 09.01.2019
Skrevet av Hilde Morseth
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Kulturelle særtrekk