Hopp til innhold

Fagartikkel

Kultur som kilde til konflikt

Når kulturer møtes, kan det oppstå konflikter. Respekten for andres kultur gjelder begge veier: Gjesten respekterer levemåten i landet han besøker, og vertskapet respekterer gjesten.

LK20LK06
Smilende muslimsk kvinne med hijab. Foto.

Kulturkonflikt

Det er alltid en risiko for misforståelser og konflikter når to ukjente kulturer møtes. I mange land oppfattes kultur og religion som en og samme ting.

En vanlig konflikt er at gjestene ikke respekterer den lokale levemåten i landet de besøker, eller de krenker landets verdier.

Andre ganger er det vertskapet som svikter. Det blir sett på som lite serviceinnstilt, og det kan være med på å ødelegge for mer seriøse reiselivsaktører.

Religion

Religion kan være et minefelt. For vertskapet er religion ikke et tema, såfremt det ikke er et ønske fra gjesten selv. Mange nasjonaliteter er nysgjerrige på vår kultur og religion, og de vil gjerne vite mer, kanskje også om religionen her i landet. Om gjesten selv tar initiativet, er det enklere. Men også da skal du være bevisst og tilbakeholden. La gjesten selv velge tema for samtalen. Lytt aktivt til gjesten!

I omgang med gjester fra andre religioner er det ikke alltid like lett å vite hva som er rett og galt, og hva som er god skikk og bruk. Men pass på at du ikke uttrykker deg negativt om andre religioner. Du skal også være tilbakeholden med å spøke med gudstro, religiøse symboler eller religiøse spørsmål.

Prøv å legge til rette for at gjestene kan praktisere ulike religioner. Trenger de et stille rom eller sted hvor de kan be, så vær behjelpelig og vis respekt.

Husk: Religion er det viktigste kulturelle særtrekket!

Tenk over

Noen ganger kan det være vanskelig å respektere en religion eller kultur – mest fordi religionen og kulturen er så fjern for oss. Vi vet lite om den. Vi kan være uenig i sider ved en religion, holdninger til likestilling mellom kjønnene, til homofili, barneoppdragelse og så videre. Men uten nødvendig kunnskap må du som vertskap være forsiktig med dine uttalelser. Som vert skal du kunne omgås mange forskjellige mennesker og framstå som en profesjonell representant for arbeidsplassen.

Mat og tilberedning

På hoteller og restauranter bør det også være tilbud til gjester som har spesielle behov når det gjelder mat. Jøder spiser bare kosher mat, muslimer unngår svinekjøtt, og annet kjøtt skal helst være slaktet på en korrekt halal måte. Vegetarianere og veganere har også sine spesielle ønsker.

Reiser du til muslimske land som for eksempel De forente arabiske emirater, er det veldig uvanlig at de selger alkohol på restauranter og kafeer. Det blir bare servert alkohol på hotellets egen restaurant.

Sist oppdatert 09.01.2019
Skrevet av Hilde Morseth
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Kulturelle særtrekk