Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Matlyst

Ved sykdom og økende alder opplever mange å få dårlig matlyst. For å sikre at pasienter får i seg nok næring, må man i hvert enkelt tilfelle finne ut hva som er årsaken til den dårlige matlysten, og sette inn individuelle tiltak.

Eldre som spiser middag. Foto.

Hva er egentlig matlyst?

Regulering av matlyst skjer i det senteret i hypothalamus som styrer appetitten og følelsen av metthet, og gjør at energiinntaket blir tilpasset energibehovet.

Denne reguleringen kan endres på grunn av sykdom, behandling og alder. Eldre mennesker har en dårligere appetittregulering enn yngre, og de går ikke så lett opp i vekt igjen etter vekttap.

Når energibehovet reduseres hos eldre, kan det føre til at appetitten blir dårligere. Tallet på smaksløker blir færre, og den eldre kjenner ikke lenger salte og søte smaker like godt. På samme måte kan luktesansen være svekket.

Dårlig matlyst

Når matlysten forsvinner, spiser man som regel mindre og færre måltider. Om dette bare er over noen dager, har det ingen betydning. Men over en lengre periode vil dårlig matlyst føre til at man ikke får i seg nok energi, og man vil da gå ned i vekt.

Det kan være mange grunner til at man har dårlig matlyst.
Noen årsaker kan være:

Bildet viser et måltid
 • redusert allmenntilstand
 • redusert lukte- og smakssans
 • kvalme
 • obstipasjon
 • diaré
 • sår i munnhulen
 • dårlig tyggefunksjon
 • vansker med å svelge
 • sykdommer som fører til nedsatt aktivitet
 • støy og uro
 • ubehagelige lukter
 • bekymringer
 • engstelse

Bekymringer og stress rundt diagnose og behandling kan føre til dårligere matlyst. Mange kreftpasienter kan for eksempel slite med dårlig appetitt før, under og etter behandling.

Livet forandrer seg. Etter hvert som vi blir eldre, møter vi nye utfordringer, for eksempel at vi får sykdommer eller skader, at vi mister ektefelle og venner, at vi trenger å bruke flere typer medisiner, at vi får problemer med tennene, eller at vi sliter med sviktende hukommelse.

I slike situasjoner kan måltidene miste noe av betydningen sin, og det kan være vanskelig å holde på gode måltidsrutiner når matlysten blir dårligere. Mange er vant til oppfatte måltidene som dagens høydepunkt og forbinder det med fellesskap og hygge.

Bordets gleder kjenner ingen aldersgrenser. Mat er tradisjon, tilhørighet og kultur. Det er naturlig å reagere negativt når omstendighetene endrer seg, for eksempel at man må spise alene, eller at maten ikke smaker som før.

Ord du bør kunne

 • forstoppelse = obstipasjon
 • svelgevansker = dysfagi

Utfordringer til deg


 1. Beskriv hvorfor enkelte mennesker kan få dårlig matlyst.
 2. Hva kan du som helsefagarbeider gjøre for å bedre matlysten til pasientene?
Sist oppdatert 13.11.2018
Skrevet av Wenche Heir og Marit Smith Sørhøy

Læringsressurser

Verdien av måltidet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter