Hopp til innhold

Tysk 1

3 Meine Familie und ich

Lær å presentere medlemmene i familien din: hvem de er, hva de gjør og hvordan de ser ut.

Grammatik

Lær om ordklassene bestemmerord og adjektiv. Lær også om setningsledd, og om kasusformene nominativ og akkusativ i tysk.

Læringsressurser

Grammatik