Hopp til innhold

Tysk 1

Øvingsgrammatikk

Her kan du repetere tysk (og norsk) grammatikk. Sidene inneholder både regler og øvinger.

Verb

Verb er ord som forteller hva vi gjør eller hva som skjer. De uttrykker ei handling, en prosess (endring) eller en tilstand. Lær hvordan vi deler inn verb i grupper og hvordan vi bøyer dem.