Hopp til innhold

Fagstoff

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid er når flere yrkesgrupper med ulik kompetanse arbeider sammen for å ivareta de helhetlige behovene til en pasient eller bruker. Det er alltid brukerens eller pasientens mål som skal ligge til grunn for det tverrfaglige samarbeidet.

Helsefagarbeidere og leger har samarbeidsmøte. Fem personer sitter rundt et møtebord, noen av dem har papirer foran seg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu


Tverrfaglig samarbeid sikrer at brukere og pasienter får et individuelt tilpasset og helhetlig tjenestetilbud fordi fagpersoner med ulik kompetanse kan arbeide sammen mot et felles mål.

Forutsetninger for tverrfaglig samarbeid

For at det tverrfaglige samarbeidet skal fungere, er det viktig at de alle de involverte fagpersonene har en trygg og tydelig faglig identitet fra yrket sitt. Fagkunnskapen til de ulike fagpersonene må anerkjennes som likeverdig, og som helsefagarbeider må du være bevisst på hva som er innenfor din kompetanse, og hva andre yrkesgrupper kan bidra med. Det må derfor settes av tid til samarbeidsmøter og til utvikling av kompetanse om de andre fagfeltene.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er sentralt i tverrfaglig samarbeid. Målet for arbeidet skal være brukerens mål, og det er viktig at de ulike yrkesgruppene er bevisst på dette og arbeider mot samme mål. Som helsefagarbeider kan det være vanskelig å dekke alle brukerens behov innenfor ditt kompetanseområde, men i samarbeid med ulike fagpersoner med forskjellig innfallsvinkel er det enklere å se helheten og finne løsninger.

Behov for koordinering

Det tverrfaglige samarbeidet kan bestå av ulike fagpersoner innen helse- og omsorgstjenestene, men også fra andre sektorer som skole, NAV eller private tjenestetilbud. For å sikre at brukeren får et helhetlig tilbud, er derfor koordinering av tjenestene en viktig del av det tverrfaglige samarbeidet, og da kan en individuell plan være et nyttig verktøy.

Utfordringer til deg

  1. Hvilke yrkesgrupper samarbeider helsefagarbeideren ofte med?
  2. Hvilken kompetanse kan du som helsefagarbeider bidra med i samarbeid med andre yrkesgrupper?
  3. Hvorfor er det viktig å tenke på brukermedvirkning i et tverrfaglig samarbeid?
CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan.
Sist faglig oppdatert 01.12.2020

Læringsressurser

Tverrfaglig samarbeid og helhetlig pasientforløp