Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Om vaktvirksomhetsbransjen

Tar du fagbrev i sikkerhetsfaget, blir du en del av en bransje i stadig utvikling. Bransjeforeningen Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel inkluderer vakthold, verdisikring, tekniske sikkerhetsløsninger og låsesmeder.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
En vekter og to brannkonstabler samhandler om et dokument. Foto.

Sikkerhetsarbeidere i samarbeid

Korte fakta om sikkerhetsbransjen

  • I første kvartal av 2020 var det ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) 7763 personer som oppga å være vekter av yrke.

  • Andelen kvinner var 26 prosent, mot 47 prosent totalt i alle yrker.

  • 69 prosent av vekterne var under 40 år, mot et snitt på 46 prosent for alle yrker.

Bransjeforeningen Sikkerhet og Beredskap består av 305 virksomheter i 54 konsern med 9,2 milliarder kroner i omsetning og 8947 årsverk samlet sett. Det viser rapporten Tall og Trender 2020 fra NHO.

Fire hovedtjenester

Vaktvirksomheter tilbyr fire hovedtjenester.

Stasjonært vakthold

Dette er vakthold for en bestemt kunde, som vekteren jobber for i hele tjenesteperioden. Eksempler er resepsjonstjeneste, vakt i døren og vakthold på byggeprosjekter.


Mobilt vakthold

Dette er en vektertjeneste hvor vekteren ivaretar sikkerhetsbehovene til flere kunder i et større område. Tjenesten foregår i hovedsak på natt og i helger.

Publikumsrettet vakthold

Publikumsrettet vakthold er en vektertjeneste der vekteren jobber direkte med oppdragsgiverens kunder. Eksempler er vakthold på kjøpesentre og i butikker og områdevakthold i by- og bomiljøer. Publikumsrettet vakthold kan også være arrangementsvakthold og vakthold på utesteder og skjenkesteder.

Svinnkontroll

Svinnkontroll er tjenester som skal bidra til å redusere svinn hos kunder, inkludert å avdekke underslag internt hos kundene og å stanse og forebygge butikktyveri.

Kilde

NHO. Tall og Trender 2020: Sikkerhet og beredskap.
https://www.nhosh.no/tall-og-fakta/tall-og-trender/tall-og-trender-2020/sikkerhetogberedskap/


Sist oppdatert 03.05.2021
Skrevet av Anki Olsen

Læringsressurser

Vaktvirksomhetsbransjen