Hopp til innhold

Veiledning

Hvordan kan vi utforme nettsider universelt?

I utforming av nettsider må vi forholde oss til forskrift om universell utforming. Her finnes det veiledninger og sjekklister vi kan dra god nytte av. Det viktigste er imidlertid å teste. Ikke mot automatiske WCAG-kodesjekkere, men mot ekte brukere med ekte behov.

LK20

Bruk Digdir sin veileder

Difi har utarbeidet veilederen Løsningsforslag for web som går gjennom problemstillinger og løsningsforslag. Det er viktig å huske at det kan være flere måter å møte kravene på.

I veilederen finner man helt konkrete råd. Dette er derfor en ressurs du bør bruke som sjekkliste når du planlegger utforming av et nettsted. Noen eksempler:

 • koding av bilder, bildetekst, alt-tekst
 • koding av tabeller
 • utforming av lenker
 • kontrast og fargebruk
 • bruk av lyd og video

Introduksjon til universell utforming av IKT

Utdrag fra 24 tips:

 • Snakk sammen om universell utforming i prosjektgruppa. Test universell utforming sammen med brukere med ulike utfordringer.
 • La brukerne vite hvor de er, og hvordan de kommer videre. Lag alternative innganger og snarveier for å fylle ulike behov.
 • La alt innhold nås med tastatur. Bruk fokusmarkering og logisk rekkefølge for dem som navigerer med tastatur.
 • Husk god markering av lenker som skiller seg fra teksten. Gi brukeren beskjed om lenken åpner seg i nytt vindu eller åpner et dokument. Lag beskrivende lenketekster.
 • Bruk riktig kode og strukturer teksten. Det som ser ut som noe, skal kodes som det, for eksempel overskrifter, lister, tabeller og skjema. Bruk tilgjengelige tema og programtillegg i publiseringssystemet. Bruk klarspråk og overskrifter som passer til innholdet i avsnittene.
 • Bruk responsiv design. Tillat tilpasning av sida, og design sida slik at brukerne kan tilpasse den til sine behov.
 • Test kontrast mellom tekst og bakgrunn, slik at den også kan leses av svaksynte og fargeblinde.
 • Bruk alternativ tekst på bilder slik at skjermlesere kan lese opp for brukeren.
 • Tekst video, og publiser utskrift av teksten.
 • Ro ned tempoet, unngå autostart og blinking. Gi brukeren kontroll, vis pauseknapp.
 • Gi tydelige feilmeldinger, slik at brukeren kan forstå feilen og komme på rett spor. Gjør det enkelt å ta kontakt dersom de møter hindringer på sida di.
Sist oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Johannes Leiknes Nag

Læringsressurser

Universell utforming på nett