Hopp til innhold

Yrkesliv i helse- og oppvekstfag (HS-HSF vg1)

Yrkessituasjoner

Yrkessituasjoner er beskrivelser av ulike situasjoner du skal lære om for å forstå sammenhengen mellom teori og praksis. Disse oppgavene kan være nyttige for å få innsikt i de ulike yrkene innen helse- og oppvekstfag, og når du skal forberede deg til praksisperioder.

På jobb som portør

En portør transporterer pasienter og utstyr til ulike avdelinger. Det kan være behov for transport innenfor en institusjon, ofte sykehus, eller til andre steder. Som portør kan du jobbe på offentlige sykehus, i private sykehus, sykehjem eller andre institusjoner.

Læringsressurser

På jobb som portør