Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Oppgaver og aktiviteter

Hva sier stolpediagrammet om TV-titting?

Statistikk er fine greier fordi vi på en oversiktlig måte kan si veldig mye om veldig mange mennesker.

I stolpediagrammet viser den vannrette linja, altså X-aksen, årene 2000 til 2016. Mens Y-aksen, tallene i hver stolpe, viser antall minutter daglig TV-titting. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Hva stemmer med det du ser?

  • Grafen viser at TV-titting ikke har endret seg mellom 2000 og 2015.
  • Grafen viser at TV-titting har gått litt opp og ned, og særlig ned fra 2008 til 2015.
  • Grafen viser at ungdom ikke lenger ser på TV.

Kan grafen leses annerledes? Hva stemmer med det du ser?

  • Ungdom så over en time TV hver dag i 2017.
  • Ungdom så mindre på TV i 2000 enn i 2012.
  • Ungdom så relativt lite TV i 2004, sammenlignet med to år før og to år etter.

Som du ser, er påstandene riktige, men det er en annen måte å lese tallene på enn å fokusere på nedgang.

Statistikk misbrukes

I de to sakene nedenfor kan du se at journalistene har valgt å se på utviklingen av TV-titting over lang tid. De fokuserer bare på de siste års utvikling. Og kanskje er det også det fokuset som umiddelbart virker mest opplagt. Ser vi på disse tallene, ser det ut som om ungdom har mer enn halvert tiden de bruker på TV bare mellom 2011 og 2016.

Katastrofale tall for TV-bransjen

Rekordlave TV-tall for NRK og TV 2

Men stemmer det egentlig? For hva med at det er blitt mer vanlig å strømme TV fra datamaskiner og mobile enheter?

Både innen journalistikk, politikk og markedskommunikasjon er det vanlig at statistikker blir vridd, enten i tolkningen eller i skriftlig og visuell presentasjon, for å vekke oppmerksomhet, passe inn i en sjanger eller overbevise mottakere i den ene eller andre retningen.

Sannheten om statistikk er at de viser tendenser eller en bit av sannheten, som toppen av et isfjell. Virkeligheten finner du under, mye bredere, dypere og mer allsidig og fasettert.

CC BY-SASkrevet av Joachim Laberg.
Sist faglig oppdatert 11.07.2017