Hopp til innhold

Medie- og informasjonskunnskap 1

Veiledninger i medieproduksjon

I faget medie- og informasjonskunnskap skal du skape egne medieproduksjoner og utforske mulighetene som ligger i de ulike sjangrene. Målet er å få en dypere forståelse av mediefaglige problemstillinger. I dette emnet har vi samlet veiledningsressurser som kan være til god hjelp for deg.

Veiledning i multimedial produksjon

I en digital mediefortelling setter du sammen ulike medieuttrykk til en multimedial eller sammensatt tekst. Her får du tips til hvordan du kan utnytte samspillet mellom skriftlig tekst, lyd, bilder og levende bilder i medieproduksjonen din.

Læringsressurser

Veiledning i multimedial produksjon