Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skylappjenta

Med kortfilmen Skylappjenta (2009) har den pakistansk-norske regissøren Iram Haq skapt en moderne og samfunnskritisk versjon av eventyret om Rødhette.
Motiv fra filmen skylappjenta. Foto.

Introduksjon

Filmen tar opp et problem som mange innvandrerbarn opplever: Verdiene og krava de møter hjemme hos familien, kan være svært forskjellige fra reglene som gjelder i samfunnet for øvrig.

Et moderne eventyr

Iram Haqs film er en moderne versjon av eventyret om Rødhette og ulven. For å forstå filmen fullt ut må du derfor kjenne dette folkeeventyret godt. En annen eventyrhelt som dukker opp i filmen, er Espen Askeladd. Et typisk eventyr med Askeladden i hovedrolla er eventyret om Prinsessen som ingen kunne målbinde. Du kan også lese om Espen Askeladd på Wikipedia.

Hva er skylapper?

Én siste ting før du tar fatt på filmen og oppgavene: Du trenger også å vite hva uttrykket "å ha skylapper" betyr. Hvor er uttrykket henta fra? Hvordan oppfører man seg når man har skylapper? Slå opp i Bokmåls- og nynorskordboka (ekstern lenke) og finn ut.

Allegori

Iram Haq bruker eventyrformen for å fortelle noe om virkeligheten til ei gruppe unge mennesker i Norge i dag. Derfor må vi tenke gjennom hva personer, gjenstander og hendelser i filmen står for – alt vi ser, har også ei overført (symbolsk) betydning. Når ei fortelling har en slik dobbel bunn, sier vi at den er allegorisk.

Oppgave 1

Lån fra kjente folkeeventyr

 1. Se på personer og handling i "Skylappjenta": Hvilke fellestrekk finner du mellom filmen og eventyret om Rødhette? Og hva er ulikt?
 2. Hvilken person i filmen likner på Espen Askeladd? Hva har han felles med Askeladden?
 3. Hva kaller vi det med et faguttrykk når en forfatter eller regissør helt bevisst låner personer, scener, replikker osv. fra en annen tekst?

Oppgave 2

Dramaturgi – konflikt og handling

 1. Se anslaget (= de første sekundene av filmen). Allerede her får vi et hint om konflikten. Vi hører en samtale mellom mor og datter. Hva handler samtalen om?
 2. I anslaget ser vi ikke personene som snakker, men en animasjon. Hva forteller denne animasjonen om stemninga i hjemmet?
 3. I den første scenen er mor i ferd med å sende Skylappjenta av gårde til bestemor, som er syk. Hva er det mor formaner Skylappjenta om? Og hva får oss til å skjønne at dattera ikke har lyst til å gjøre som mora sier?
 4. Skylappjenta bryter mors påbud om å "gå rett fram, ikke se til høyre, ikke se til venstre". Hva gjør hun?
 5. I den mest dramatiske scenen i filmen må Skylappjenta ta et avgjørende valg.
  • Hva er alternativene hun har?
  • Hva velger hun?
  • Hva er det hun dermed mister?
  • Hvem hjelper henne i denne situasjonen?
 6. Veien videre er ikke lett for jenta. Hva er det neste hun mister?
 7. Hva er det som hjelper henne når nøden er størst og hun har mista absolutt alt?
 8. Hvordan går det med Skylappjenta til slutt?

Oppgave 3

Personene i filmen

Eventyra har alltid en helt (eller ei heltinne), og helten har både hjelpere og motstandere.

 1. Hvilket land bor Skylappjenta i?
 2. Hvor kommer familien hennes fra?
 3. Hvilke mål og ønsker har hun?
 4. Hvem er Skylappjentas motstandere? Hva krever de av henne?
 5. Hvem er hjelperen til Skylappjenta? Hva er det han hjelper henne med? Og hva kan han ikke hjelpe henne med?

Oppgave 4

Virkemidler


Nå skal du fokusere på detaljene.

 1. Hvorfor gir mora ei skylapplue til dattera si? Hva skal denne lua sørge for?
 2. Hva slags "fristelser" fins det på veien til bestemor? Hvorfor er de forbudt for Skylappjenta?
 3. Hvilket språk snakker Skylappjenta, og hvilket språk snakker familien hennes og taxisjåføren? Hva forteller språket personene bruker om hvem de ønsker å være?
 4. Når det ser ut som om alt har gått galt for Skylappjenta, tar hun opp matpakka si og spiser ei brødskive med brunost. Hva symboliserer denne handlinga?
 5. To av symbolene i filmen er et hjerte og en sommerfugl. Hva står de for? Forklar hvordan du oppfatter dem.
 6. Se nærmere på hvordan regissøren bruker vær og årstider for å understreke handlinga og for å synliggjøre ulike sinnsstemninger hos personene.
 7. Finn gjerne enda noen eksempler på personer, gjenstander, symbolske hendelser osv. i filmen, og forklar hva de står for.
 8. Hvilket kjent norsk musikkstykke får vi høre i Skylappjenta? I hvilken scene i filmen får vi høre det? Hvorfor har regissøren valgt å bruke nettopp dette stykket, tror du?
 9. Hvordan er musikk brukt ellers i filmen?

Oppgave 5

Tema, budskap, moral

 1. Les nedafor om regissør Iram Haq. Hvilke fellestrekk ser du mellom Skylappjentas skjebne og Iram Haqs eget liv?
 2. Er skjebnen til Skylappjenta bare et enkelttilfelle, eller kan vi si at det fins en del "skylappjenter" i samfunnet vårt?
 3. Hva vil du si er temaet i Skylappjenta?
 4. Har filmen en lykkelig slutt? Grunngi svaret.
 5. Eventyr formidler ofte en moral, det vil si en lærdom eller leveregel. Hva vil du si er moralen i Grimms eventyr om Rødhette, og hva er moralen i Iram Haqs filmfortelling?
Om Iram Haq

Om regissøren

Iram Haq (1976–) har pakistansk-norsk bakgrunn. Da hun var 14 år, blei forholdet til familien svært konfliktfylt, og hun brøyt kontakten. I intervjuer har hun beskrevet seg som en slags Pippi Lang- strømpe: en ungdom som tidlig måtte ta ansvar for sin egen oppdragelse. Bruddet førte til at hennes gamle verden raste sammen, og hun måtte bygge opp et nytt liv uten å ha noen rollemodeller som kunne vise vei.

Iram Haq har også regissert to spillefilmer. Hennes nyeste film, "Hva vil folk si" fra 2017, har vunnet fire Amanda-priser, for beste regi, beste filmmanus, beste norske kinofilm og beste mannlige skuespiller.

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl og Eli Huseby.
Sist faglig oppdatert 28.01.2019

Læringsressurser

Fortelleteknikk og virkemidler