Hopp til innhold

Oppgave

Lag et interaktivt visittkort

Lag et "interaktivt visittkort" for en annen elev i klassen. Dette visittkortet skal fortelle noe om hvem personen er, ved bruk av typografi, bilder og farger.

LK20
Kvinne holder opp et blankt visittkort. Foto.

Produser en annens personlige visittkort.

Hva er et visittkort?

Visittkort er opprinnelig små, trykte kort med en persons viktigste opplysninger, som navn, adresse og telefonnummer. I gamle dager ga man visittkortet sitt til andre for å dele kontaktinformasjon. I dag bruker for eksempel håndverkere å legge igjen visittkortet sitt når de er ferdige med et oppdrag, slik at du enkelt kan få tak i dem igjen eller tipse andre om firmaet deres. Et interaktivt visittkort lages for skjerm og kan deles med andre for å gi opplysninger om deg.

1. Forarbeid

Start med å intervjue hverandre. Spør om interesser, personlighet og karaktertrekk. Tidsbruk: 10 minutter.

2. Produser et interaktivt visittkort

Lag et interaktivt visittkort som passer til det du har fått vite om intervjuobjektet ditt. Det ferdige produktet skal fortelle noe om hvem personen er, ved bruk av typografi, bilder og farger. Bruk egnet programvare til å lage layout, som for eksempel Adobe InDesign eller tilsvarende.

Krav

 • Bruk liggende format A5 (210 mm x 148 mm).

 • Bruk farger, typografi og foto som sier noe om personen du har snakket med.

 • Teksten på kortet må inneholde personens fulle navn, tittel, adresse, e-post og telefonnummer.

 • Tittel og navn: Bruk samme skriftfamilie, men varier skrifttype (snitt/font).

 • Adresse, e-post og telefonnummer: Bruk gjerne en annen skrifttype enn den du brukte i tittelen og navnet.

 • Lag to hyperkoblinger, for eksempel til elevens Instagram-konto og en nettside eleven liker.

 • Lag tre ulike interaktive effekter på typografien (teksten).

Hverandrevurdering

Når dere er ferdig med oppdraget, skal dere vurdere hverandres produkter.

 • Passer skrifttypene dere har valgt, sammen?
 • Er det hensiktsmessig forskjell mellom skrifttypene?
 • Er det passe variasjon i skriftstørrelser slik at informasjonen kommer fram?
 • Hva forteller farger, skrift og eventuelle bilder? Er de riktig plassert? Forteller de noe om hvem dere er? Begrunn.
Sist oppdatert 01.09.2021
Skrevet av Maren Aftret-Sandal, Kari Roksvaag Rønning og Karine Bergseth

Læringsressurser

Typografi