Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Welhaven og "Norges Dæmring"

I Norges Dæmring er Welhaven ganske krass i sin kritikk, blant annet av Wergeland. Welhaven brukte ofte den klassiske sonettforma når han skreiv. Sonetten er en poetisk strofeform som er bygd opp etter strenge regler.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Johan Welhaven på trapp med tre andre menn
Thomas Johannessen Heftye, Hartvig Marcus Lassen, Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven og Ole Henriksen Fladager fotografert på Skarpsno i Oslo ca. 1865.

Spørsmål til Norges Dæmring

Welhavens dikt kan tilsynelatende virke litt vanskelig å komme inn i, men om du jobber litt med teksten, vil du kanskje se ironien og den skarpe humoren. Les utdraget fra diktet "Norges Dæmring". Skaff deg bakgrunnskunnskap om hvem Welhaven var og hva han sto for. Jobb så med spørsmålene nedenfor.

  1. Diktet har en prolog, det vil si ei innledning eller en "fortale". Hvordan beskriver Welhaven Norge i prologen? Hvilke egenskaper ved nasjonen framhever han her?
  2. Hvordan framstiller han nordmenns måte å overleve mørke og kulde på? Er dette ment realistisk, eller er det en ironisk kritikk?
  3. Hva er Hadrians mur? Svaret finner du dersom du søker på Internett.
  4. Hva tror du Welhaven mener med at han har lagd en "hadrianisk Vagtmur i det Mindre"?
  5. Hvordan framstiller Welhaven arbeidet til Wergeland, omtalt som "en af Norskhedens Forfægtere", i sonett 41?
  6. Hva tror du han mener med "Kun norske Meninger og norske Miner, og Stoffet norsk i Sjelen og i Dragten"? Er dette et ideal for Welhaven eller Wergeland?
  7. Hvordan beskriver Welhaven nordmenns fremmedfrykt i sonett 46?
Sist oppdatert 29.01.2019
Tekst: Heidi Mobekk Solbakken (CC BY-NC-SA)

Læringsressurser

Fortellinger om det norske

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale