Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Norsk og unorsk hos Welhaven og Wergeland

Wergelands "Vi ere en nasjon, vi med" idealiserer det norske, mens Welhavens Norges Dæmring kommer med krass kritikk av Wergelands og nordmenns nasjonalisme.
Johan Welhaven sitter på ei trapp med tre andre menn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Før du starter

Før du løser oppgavene under, bør du undersøke eller repetere følgende:

 • Hvem var Henrik Wergeland? Hva stod han for?

 • Hvem var Johan Sebastian Welhaven? Hva stod han for?

Oppgave 1. Norges Dæmring

Welhavens dikt kan tilsynelatende virke litt vanskelige å komme inn i, men om du jobber litt med teksten, vil du kanskje se ironien og den skarpe humoren. Les utdraget fra diktsamlinga Norges Dæmring.

Relatert innhold

Forfatteren og samfunnsdebattanten Johan Sebastian Welhaven spilte ei viktig rolle i utviklinga av den nye nasjonen.

 1. Diktet har en prolog, det vil si ei innledning eller en "fortale". Hvordan beskriver Welhaven Norge i prologen? Hvilke egenskaper ved nasjonen framhever han her?

 2. Hvordan framstiller han nordmenns måte å overleve mørke og kulde på? Er dette ment realistisk, eller er det en ironisk kritikk?

 3. Hva tror du Welhaven mener med at han har laga en "hadrianisk Vagtmur i det Mindre"? Vet du ikke hva Hadrians mur er, kan du søke på Internett.

 4. Hvordan framstiller Welhaven arbeidet til Wergeland, omtalt som "en af Norskhedens Forfægtere", i sonett 41?

 5. Hva tror du han mener med "Kun norske Meninger og norske Miner, og Stoffet norsk i Sjelen og i Dragten"? Er dette et ideal for Welhaven eller Wergeland?

 6. Hvordan beskriver Welhaven nordmenns fremmedfrykt i sonett 46?

Oppgave 2. Vintermotivet hos Wergeland og Welhaven

Sammenlikn utdraget fra Wergelands "Vi ere en nasjon, vi med" nedenfor med utdraget fra Welhavens Norges Dæmring. Hvordan bruker de vinter- og kuldemotivet?

Vi ere en nasjon, vi med (utdrag)

Hvor er vel himlen mere blå?
Hvor springer vel så glade
de bekker som i engen gå
for blomstene å bade?
Selv vinteren jeg frydes ved,
så hvit og klar som strøet med
all stjernehimlens herlighet
og hvite liljeblade.

Jeg ikke vil for fremmed vår
min norske vinter bytte,
og fremmed slott ei nær forslår
imot min faders hytte.
Han sier han er der så fri.
Det ei så nøye fatter vi,
men noe godt er visst deri
som verd er å beskytte.

Henrik Wergeland, 1841

Oppgave 3. Hvor går grensa?

Les utdrag fra Welhavens Norges Dæmring og Wergelands "Vi ere en nasjon, vi med".

Diskuter så:

 1. Hvor går grensa mellom nasjonalromantikk, nasjonalpatriotisme og nasjonalisme?

 2. Hvor går grensa mellom nasjonalisme og rasisme?

 3. Er Welhavens dikt på noen måte relevant i dag? Grunngi svaret.

Relatert innhold

Forfatteren og samfunnsdebattanten Johan Sebastian Welhaven spilte ei viktig rolle i utviklinga av den nye nasjonen.

CC BY-NC-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken og Christian Lund.
Sist faglig oppdatert 29.01.2019

Læringsressurser

Romantikk 1800–1850