Hopp til innhold

Oppgave

Oppgave – kartlegg atferdsrepertoar og atferdsbehov hos dyr

Bli god på å tolke dyrs atferdsbehov og velferd, slik at du kan tilby dem gode levemiljøer og miljøberiking.

LK20

Japanmakak (Macaca fuscata) gir hverandre gjensidig kropps- og tannpleie. Dyrehage i Baden-Württemberg, Tyskland.

Atferdsrepertoar og atferdsbehov

Kartlegg naturlig atferdsrepertoar hos en valgt dyreart.

  • Hvordan skaffer arten seg næring i naturen?
  • Hvor lang tid bruker arten normalt på å lete etter mat, bearbeide maten og spise den i naturen?
  • Hvordan jakter arten?
  • Hvor mye tid bruker den på å gjemme seg for rovdyr, og hvordan gjør den det?
  • Hvordan gjør den kroppspleie, og hvor mye tid bruker den på det?
  • Hvilke forskjeller er det mellom kjønnene i hva de bruker tid på?
  • Hvor mye tid bruker arten på hvile og bevegelse?
  • Hvor søker dyret ly?
  • Hvordan er døgnrytmen?

Bruk nettressurser om din art og lag en oversikt over atferdsrepertoar og atferdsbehov. Tenk også gjennom om atferdene og behovene er artsspesifikke eller knyttet akkurat til det individet du velger.

Slik kan du finne ut hva dyret har potensiale for og bedre forstå atferdsbehov i fangenskap. Gjør sammenligninger. For eksempel bruker griser i det fri gjerne 8 timer om dagen på å spise, mens de bare bruker 10–15 minutter i fangenskap.

Sist oppdatert 20.05.2020
Skrevet av Randi Helene Tillung

Læringsressurser

Dyrenes biologi og opphav

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

  • Oppgave – kartlegg atferdsrepertoar og atferdsbehov hos dyrDu er her