Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

HMS: helse, miljø og sikkerhet

HMS handler om å ivareta både egen og andres helse og sikkerhet. Dette omfatter arbeidsmiljø, kvalitet på produkter og tjenester, dyrevelferd og miljøhensyn knyttet til utførelsen av arbeidsoppgaver.

HMS for arbeidstakeren

Arbeidsmiljøloven og forskrifter krever systematisk arbeid for å sikre arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet (HMS). Alle har et ansvar for å skape et godt og helsefremmende arbeidsmiljø.

Læringsressurser

HMS for arbeidstakeren