Hopp til innhold

Fagstoff

Jordvern

Matjord, som er det fruktbare jord- eller moldlaget på åkrer og enger, er en begrensa ressurs som brukes til plantedyrking og matproduksjon i jordbruket.

Matjord

Matjord dannes gjennom en svært tidkrevende biologisk prosess, der dannelsen av noen få centimeter med matjord kan ta fra flere hundre til opp mot tusen år. Matjord er uerstattelig i all plantedyrking og er grunnlaget for verdens matproduksjon.

Filmen Let's talk about soil viser hva som skjer med matjorda i verden, og hvorfor det er viktig å ta vare på matjorda.

Diskuter

  • Kjenner dere til eksempler på at dyrka mark forsvinner?
  • Hva er årsakene til at dyrka mark blir borte i Norge?
  • Hva kan vi gjøre for å beholde arealer til matproduksjon?
CC BY-SASkrevet av Ragnhild Kjeldsen.
Sist faglig oppdatert 30.01.2018

Læringsressurser

Jord og jordsmonn