Hopp til innhold

Film og filmklipp

Jordvern

Matjord, som er det fruktbare jord- eller moldlaget på åkrer og enger, er en begrenset ressurs som brukes til plantedyrking og matproduksjon i jordbruket.

Matjord dannes gjennom en svært tidkrevende biologisk prosess, der dannelsen av noen få centimeter med matjord kan ta fra flere hundre år til opp mot tusen år. Matjord er uerstattelig i all plantedyrking og er grunnlaget for verdens matproduksjon.

Filmen Let's talk about soil viser hva som skjer med matjorda i verden, og hvorfor det er viktig å ta vare på matjorda.

Finn ut mer:

VG: Så mye matjord forsvinner hver dag i Europa.

I artikkelen er det en animasjon som viser hvor store arealer som forsvinner.

Diskuter:

  • Kjenner dere til eksempler på at dyrka mark forsvinner?
  • Hva er årsakene til at dyrka mark blir borte i Norge?
  • Hva kan vi gjøre for å beholde arealer til matproduksjon?
Sist faglig oppdatert 30.01.2018
Skrevet av Ragnhild Kjeldsen

Læringsressurser

Jord og jordsmonn

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter