Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Filmskaperen som deltager eller tilskuer

I en observerende dokumentarfilm er filmskaperen usynlig. I en deltagende dokumentarfilm deltar filmskaperen aktivt i handlingen. En refleksiv dokumentar gjør seerne oppmerksom på hvilket ståsted filmskaperen har.

FooterHeaderIconFooter iconLK06

Dokumentarfilmene til den amerikanske filmskaperen Michael Moore er subjektive innspill i samfunnsdebatten. I filmen Capitalism: A Love Story (2009) retter Moore et kraftig spark mot kapitalismen.

Observerende dokumentarer

Forholdet til virkeligheten er noe som alltid har interessert de som er opptatt av dokumentarfilm. Spørsmålet er hva som er en sannferdig gjengivelse, og hvordan en best oppnår dette på film.

På 1960-tallet var idealet den observerende dokumentarfilmen. Filmskaperen skulle være mest mulig usynlig og la hendelsene skje foran kamera, uten å påvirke dem. Et slikt ideal gjør det vanskelig å planlegge opptakene. Klippeprosessen krever dessuten at filmskaperen aktivt velger ut hva som skal være med i filmen. Dermed blir det nærmest umulig å unngå at filmskaperens overbevisninger og holdninger påvirker sluttresultatet.

Det hele begynte i 1960 med Robert Drews dokumentar Primary. Filmteamet fulgte John F. Kennedy og den republikanske motkandidaten Hubert Humphrey under valgkampen til det amerikanske primærvalget. Filmen regnes som en milepæl, som skapte en dokumentaristisk stil som ønsket å komme tettere inn på virkeligheten. Filmen skulle presentere det som skjedde i en mest mulig nøktern form, ifølge Robert Drew "uten å fortelle folk hva de skulle tro".

Robert Drew om den nye dokumentarstilen på 1960-tallet: Direct Cinema

Små 16 mm-kamera med mulighet for å ta opp synkron lyd gjorde det lettere for filmskaperne å komme tett på de situasjonene og de personene som skulle dokumenteres.

Idealet om kameraet som observerer det som skjer, henger sammen med et ønske om en mest mulig objektiv framstilling. I dag er de fleste enige om at en rent observerende film ikke er praktisk mulig. I stedet forsøker de som ønsker en objektiv framstilling, å gi et balansert bilde av en sak, det vil si at alle parter kommer til orde med sine meninger.

Deltagende dokumentarer

Som en kontrast oppsto idealet om den deltagende dokumentaren, der filmskaperen selv var aktivt deltagende i de hendelsene som filmen handlet om. Innenfor denne tradisjonen oppsto den såkalt refleksive dokumentarfilmen. I disse filmene gjør filmskaperen seeren oppmerksom på at det er noen som forteller en historie fra et bestemt perspektiv. Den refleksive dokumentaren forsøker enten å få publikum til å revurdere sine fordommer, eller den har som mål få publikum til å forholde seg kritisk til dokumentaren som form.

Et av de mest brukte eksemplene på refleksiv dokumentarfilm er Errol Morris‘ The Thin Blue Line. I denne filmen presenteres ulike synspunkt gjennom helt forskjellige beretninger om hva som skjedde i forbindelse med et drap. Filmen forsøker å fortelle tilskueren noe om hva som muligens hendte.

Gjennom filmen ønsker Morris å tvinge tilskueren til selv å vurdere de ulike sidene av saken. Dette bryter med de aller fleste dokumentarfilmer, særlig slik vi kjenner dem fra fjernsyn. I de fleste dokumentarfilmer velger filmskaperen å presentere et nøye utvalg av "bevis", som ledd i en argumentasjon fram mot en bestemt konklusjon.

Virkemidler i refleksiv film:

 • Tilskueren blir på forhånd fortalt at dette er en film som fortelles subjektivt (for eksempel Peter Watkins i Reisen)
 • Filmskaperne er synlige enten foran kamera, via gjenkjennbar voice-over eller begge deler. (for eksempel filmene Alt om min far, Roger & Me)
 • Det er tydelig bruk av skuespillere og/eller regisserte scener
 • Man fører tilskueren bak lyset, for så å fortelle at de har blitt løyet for
 • Vi får ta del i skapelsesprosessen av filmen (Man with a movie camera, Alt om min far)
 • Man kobler elementer som konnoterer vidt forskjellige ting opp mot hverandre (Michael Moore)

Eksempler

 • The Red Chapel
  I denne filmen utga et dansk filmteam seg for å være en teatergruppe på turné i Nord-Korea. Slik fikk de innblikk i hverdagslivet i dette lukkede samfunnet.
 • Alt om min far
  Filmskaperen Espen Benestad deltar selv i konfrontasjonene i denne filmen:
Sist oppdatert 05.01.2018
Tekst: Jon Hoem (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Mediesjangere

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale