Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hva er en reportasje?

En reporter forteller om det han eller hun har hørt og sett. Reportasjen består ofte av ett eller flere intervjuer, i tillegg til reporterens egne beskrivelser. Vi skiller mellom nyhetsreportasjer og feature-reportasjer.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Reporteren header. Manipulert fotografi.

Hva er en reportasje?

Ordet reportasje kommer fra latin, reportare, som betyr ”å bringe tilbake”. Reportasjen er en vanlig mediesjanger i aviser, blader, radio og på tv. Utgangspunktet for reportasjen er gjerne en nyhetssak eller et aktuelt tema. Felles for alle slags reportasjer er at journalisten eller fotografen selv drar ut for å undersøke hva som skjer, og for å snakke med aktuelle personer.

Nyhetsreportasje og feature-reportasje

Det er vanlig å skille mellom to typer reportasjer, nyhetsreportasjen og feature-reportasjen (innen radio ofte kalt for magasinsak).

Nyhetsreportasjen tar utgangspunkt i en sak i nyhetsbildet, og journalisten fokuserer på å få fram det vesentlige ved denne saken.

Feature-reportasjen derimot har et annet formål. Den legger større vekt på å skildre mennesker, miljøer og stemninger, og journalisten har større frihet til å velge hva hun vil fokusere på. Hun kan også utnytte språklige virkemidler og fortellertekniske grep på en måte som nærmer seg skjønnlitteraturen.

Sist oppdatert 21.12.2017
Tekst: Jostein Saakvitne (CC BY-SA)

Læringsressurser

Mediesjangere

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale