Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Øvelse

Rollespill – debatt: interessekonflikter

Dette undervisningsopplegget er organisert som et rollespill der mange aktører deltar i et folkemøte og legger fram sine argumenter i en aktuell interessekonflikt.

I et klasserom er pultene satt opp i en hestesko. Ved hver pult sitter en elev, og på et A4-ark på pulten er det skrevet hvilken rolle eleven spiller. Foto.

Organisering

Velg temaer dere har et forhold til og som er aktuelle i media, og gjerne temaer som skaper debatt lokalt. Forbered dere til debatten ved å lese om saken i aviser eller på fagsider på nettet.

Eksempler på temaer som er brukt i dette rollespillet

  • villaks – oppdrettslaks
  • rovdyr – beitedyr
  • utbygging av en foss
Tre skjemaer der ulike roller i rollespillet er satt opp. Skjermdump.

Vis skjemaer med ulike roller i rollespillene for hele klassen, så kan alle delta og foreslå aktuelle roller og fordele dem mellom seg. Under debatten kan læreren bruke skjemaet til å ta notater med tanke på evaluering.

Roller

Når temaene er valgt, kan elevene og læreren i fellesskap foreslå rollefigurer som er aktuelle meningsbærere i denne saken. Skriv rollene inn i skjemaet som vises på storskjerm. Nå kan du ønske deg en rolle du vil ha i denne debatten. Når alle har fått en rolle, kan forberedelsene starte.

Forberedelser og gjennomføring

Rollene kan fordeles noen dager før selve debatten, men 30 minutter i starten av en dobbelttime kan også være nok til at alle får forberedt seg. Hvis temaene er kjent på forhånd, kan læreren og eventuelt bibliotekaren samle avisutklipp og lete fram aktuelle artikler på internett, som kan brukes i forberedelsen.

  • Ordstyreren skal forberede innledning til debatten, styre debatten og avslutte med en oppsummering.
  • Du må sette deg inn i hvilke meninger og argumenter rollefiguren din står for, og forberede et innlegg. Du må holde deg til den rollen gjennom hele debatten og bidra med saklige argumenter.
  • Plasser bordene i ring, og fest store ark med rollene påskrevet foran hver deltaker, slik at rollene er synlige for alle.
  • Læreren er observatør og tar notater fra debatten.
I et klasserom er pultene ordnet i en hestesko. Foran hver elev er et stort ark der det står hvilken rolle eleven spiller i debatten. Foto.

Vurdering

Debatten kan brukes som en del av vurderinga i faget.

Lag et skjema med vurderingskriterier, og avtal hvordan vurderingen skal skje. Er det læreren som skal vurdere, eller skal elevene vurdere hverandre?

Sist oppdatert 22.06.2021
Skrevet av Kristin Bøhle

Læringsressurser

Delta i samfunnsdebatten!