Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Skogbruksfaget – yrke og utdanning

Mange spennende jobber venter på deg i skogbruket. Noen utøves praktisk ute i skogen, mens andre er mer knyttet til kartlegging og utredning. Dagens næring er maskindrevet og bruker avansert teknologi.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06

Vi har hatt skogbruksutdanning i Norge siden 1876. Selv om yrkeskompetansen har endret seg, har de tre fagområdene naturfag, teknikk og økonomi vært sentrale. Skal vi drive ei bærekraftig næring, må det skje med god kunnskap og kompetanse innenfor disse tre fagområdene.

Hogstmaskin og lassbærer som hogger og kjører ut tømmer fra skogen. Foto.

Skogbrukets tre deler

Videregående opplæring

Etter Vg1 naturbruk kan du gå Vg2 skogbruk, der du får en allsidig opplæring i skogbruksfaget. Dette gir et godt grunnlag for å bli lærling i skogfaget. Læretida er på to år, og opplæringa er i hovedsak praktisk. I læretida får du lønn. Etter to år som lærling går du opp til fagprøven, som er en praktisk prøve over inntil tre dager. Når du har bestått fagprøven, får du fagbrev og kan kalle deg skogsoperatør. Her er en film som viser hvordan det er å være lærling, og hva du kan arbeide med når du er utdannet fagarbeider.

Høyere utdanning

Med et fagbrev i hånda kan du gå videre til høyere utdanning. Du kan gå på fagskole, følge Y-veien inn i høyskolesystemet, eller skaffe deg generell studiekompetanse og søke universitet og høyskole på vanlig måte. Praktisk erfaring og kunnskap fra Vg2 skogbruk og læretida gir deg et godt grunnlag for studiene. Du kan ta skogutdanning på både bachelor- og masternivå.

Huskelappen

2 år på skole + 2 år i bedrift

Fagbrev:

  • skogsoperatør

Entreprenør med egen bedrift.

Høyere utdanning, for eksempel skogforvalter eller oppsynsperson.

Biologi, teknikk og økonomi.

Les mer på velgskog.no.

Sist oppdatert 16.11.2017
Skrevet av Hallstein Berre

Læringsressurser

Skogbruk – næring, yrke og utdanning