Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Det helhetlige reiselivsproduktet

Innenfor reiselivet er det vanskelig å finne eksempler på at en bedrift leverer en total reiseopplevelse alene. Når vi bruker begrepet det helhetlige reiselivsproduktet, viser det nettopp til samspillet mellom ulike leverandører og ulike tjenester.

FooterHeaderIconFooter iconLK20FooterHeaderIconFooter iconLK06
  1. Gå inn på Norges offisielle reiselivsportal VisitNorway.
  2. Hvilke serviceelementer er det som utgjør det helhetlige reiselivsproduktet?
  3. Vis hvordan de ulike serviceelementene er ivaretatt i menyinndelingen hos VisitNorway.
  4. Finn en lokal eller regional reiselivsportal på ditt eget hjemsted. Vis hvordan portalen er bygd opp, og i hvilken grad den tar hensyn til det helhetlige reiselivsproduktet.
Sist oppdatert 22.11.2017
Tekst: Kyrre Romuld (CC BY-SA)

Læringsressurser

Servicebegrepet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale