Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Det helhetlige reiselivsproduktet

Innenfor reiselivet er det vanskelig å finne eksempler på at en bedrift leverer en total reiseopplevelse alene. Når vi bruker begrepet det helhetlige reiselivsproduktet, viser det nettopp til samspillet mellom ulike leverandører og ulike tjenester.
  1. Gå inn på Norges offisielle reiselivsportal VisitNorway.
  2. Hvilke serviceelementer er det som utgjør det helhetlige reiselivsproduktet?
  3. Vis hvordan de ulike serviceelementene er ivaretatt i menyinndelingen hos VisitNorway.
  4. Finn en lokal eller regional reiselivsportal på ditt eget hjemsted. Vis hvordan portalen er bygd opp, og i hvilken grad den tar hensyn til det helhetlige reiselivsproduktet.
CC BY-SASkrevet av Kyrre Romuld.
Sist faglig oppdatert 22.11.2017

Læringsressurser

Det helhetlige reiselivsprodukt