Hopp til innhald

  1. Home
  2. Markedsføring og ledelse 1ChevronRight
  3. Marknad og målgrupperChevronRight
  4. MarknadsføringsomgrepetChevronRight
  5. Namn på marknaderChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Namn på marknader

Vi setter ofte navn på markedene vi retter oss mot, som for eksempel aksjemarkedet, boligmarkedet, bruktbilmarkedet, fruktmarkedet, markedet for skjønnhetspleie og markedet for bistand. Det finnes ingen katalog å slå opp i for å se hva et marked heter. Hvordan skal vi da vite navnet på et marked?

Bilar til sals. Foto.

Vi namngir ofte marknadene vi rettar oss mot, som til dømes aksjemarknaden, bustadmarknaden, bruktbilmarknaden, fruktmarknaden, marknaden for venleikspleie og marknaden for bistand. Det finst ingen katalog å slå opp i som seier kva ein marknad heiter. Korleis skal vi då vite namnet på ein marknad?

Innarbeidde og eigendefinerte namn

Den tenkte boka «Absolutt alle marknader i verda» av Live Marie Toft Mogstad. Illustrasjon.

Marknadsnamn er ofte godt innarbeidde, men somme gonger må du sjølv definere akkurat kva for ein marknad du meiner. Liter-isen til Diplom-Is er til dømes eit produkt som blir tilbydd i marknaden «frosen søtsmak heime». Denne marknaden har Diplom-Is sjølv sett namn på. Nokon gonger kunne vi nok ønskje oss eit oppslagsverk som det under, men det finst altså ikkje.

Kvifor setje namn på marknaden?

Vi seier at ei bedrift «opererer i ein marknad». Kor presist ein vil definere denne marknaden, er opp til kvar enkelt bedrift. Det er viktig å vere medviten om kva for ein marknad ein faktisk konkurrerer i, for då er det lettare å lage ein marknadsførings-strategi som treffer målgruppa.

Læringsressursar

Marknadsføringsomgrepet

SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs

SubjectEmne

Kildemateriale