Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Metodar for utforsking og dialogChevronRight
  4. Metodar for utforskingChevronRight
  5. IMI-modellenChevronRight
LearningPath
Du er nå inne i en læringssti
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Religionen sine suksesskriterium

Kva skal til for at ein religion skal vekse og bli populær?

Tenk deg at du skal starte ein heilt ny religion.

  • Kva for ingrediensar eller element treng ein for at ein religion skal kunne spreie seg og bli til ein verdsreligion?
  • Bruk 5 minutt på å skrive ned stikkord.
  • Samanlikn stikkorda dine med stikkorda til ein medelev.

Døme på stikkord: misjonering, ein karismatisk leiar