Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Metodar for utforsking og dialogChevronRight
  4. Metodar for utforskingChevronRight
  5. IMI-modellenChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Religionen sine suksesskriterium

Kva skal til for at ein religion skal vekse og bli populær?

Tenk deg at du skal starte ein heilt ny religion.

  • Kva for ingrediensar eller element treng ein for at ein religion skal kunne spreie seg og bli til ein verdsreligion?
  • Bruk 5 minutt på å skrive ned stikkord.
  • Samanlikn stikkorda dine med stikkorda til ein medelev.

Døme på stikkord: misjonering, ein karismatisk leiar