Hopp til innhald

 1. Home
 2. Religion og etikkChevronRight
 3. Metodar for utforsking og dialogChevronRight
 4. Metodar for utforskingChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Metodar for utforsking

Den kunnskapen eit læremiddel formidlar om eit fagområde bygger på det forskarar har funne ut om ulike fenomen. Men som elev kan du kan du også skaffe deg innsikt i eit emnet gjennom eiga metodisk utforsking.

Forstørrelsesglass over en gruppe mennesker. Illustrasjon.

Eit verktøy som er nyttig i arbeidet med religionar er Ninan Smarts inndeling i sju dimensjonar. Ved hjelp av dimensjonane kan du analysere ein religion og vise korleis dei ulike dimensjonane påverkar kvarandre. Dimensjonane er også nyttige når du skal samanlikne religionane.

IMI-modellen gir deg eit reiskap for å forstå korleis religionar utviklar seg over tid. Du kan også bruke han til å påvise grunnleggjande forskjellar eller likskapar mellom religionar.

I dette emnet lærer du også korleis du kan skaffe deg kunnskap gjennom systematisk observasjon av menneskeleg åtferd og estetiske uttrykk.

Å kunne lese i faget religion og etikk inneber mellomanna å kunne tolke og reflektere over religiøse og filosofiske tekstar og bilete. I faget lærer du å nærme deg slike tekstar ut frå ulike lesemåtar.

Læringsressursar

Metodar for utforsking

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Læringssti

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Kildemateriale

 • SharedResourceDelte ressurser

  Skapingssoga slik vi finn ho i Bibelen

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Den norrøne skapingssoga

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Norrøn mytologi: Balders død

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SharedResourceDelte ressurser

  Samisk skapingssoge

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikkje noko kjernestoff tilgjengeleg for kildemateriale.