Hopp til innhald

 1. Home
 2. Religion og etikkChevronRight
 3. EtikkChevronRight
 4. Etiske omgrep og modellarChevronRight
 5. Oppgåver om etikkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgåver om etikk

Hugsar du dei viktigaste etikk-omgrepa? Finst det fasitsvar i etikken? Og kva kom først –religion eller etikk?

Oppgåve 1

Oppgåve 2: øving

Korleis kan du vite om noko er rett eller gale? Vel dei tre alternativa nedanfor som du er mest einig i. Diskuter deretter med sidemannen årsakene til at du valde nettopp desse tre tinga.

 1. Eg ser på konsekvensane.
 2. Eg lyttar til hjartet mitt.
 3. Eg tenkjer meg fram til det.
 4. Alle veit det.
 5. Eg spør foreldra mine.
 6. Eg spør ansvarlege personar.
 7. Eg spør kunnskapsrike personar.
 8. Eg les religiøse tekstar.
 9. Eg les Noregs lover.
 10. Eg diskuterer det med venene mine.
 11. Eg les alle typar bøker eller artiklar.
 12. Eg bruker mi eiga erfaring.
 13. Det er avhengig av situasjonen.
 14. Det er umogleg å verkeleg vite.
 15. Eg spør dei som situasjonen angår.
 16. Det er ikkje så veldig viktig.

Oppgåve 3

Kva kom først – etikk eller religion?

 1. Kva trur du kom først – etikk eller religion? Grunngi svaret.
 2. Sjå videoen med Melsom og Moen nedanfor og samanlikn ditt svar med deira. Kva er likt og kva er forskjellig?
Etikk med Melsom & Moen: Kva kom først – religion eller etikk?

Kjelder

Læringsressursar

Etiske omgrep og modellar