Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. EtikkChevronRight
  4. Etiske omgrep og modellarChevronRight
  5. Kva er verst?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgåve

Kva er verst?

Kvifor er somme handlingar verre enn andre? Ranger ulike handlingar frå ille til verst og diskuter.

Kvinnefigur som holder en vekt med vektskåler. Hun har bind for øynene. Foto.

1 og 1

2 og 2

Diskuter med sidemannen. Grunngi kvifor de har plassert somme handlingar øvst på lista og andre handlingar nedst.

4 og 4

Diskuter i grupper. Forsøk å bli einige om ei felles rangering av dei ulike handlingane. Kva er dei viktigaste grunnane til at de blei einige eller ueinige om rangeringa.

Læringsressursar

Etiske omgrep og modellar