Hopp til innhald

 1. Home
 2. Religion og etikkChevronRight
 3. EtikkChevronRight
 4. Etiske omgrep og modellarChevronRight
 5. Kva er verst?ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Kva er verst?

Kvifor er somme handlingar verre enn andre? Ranger ulike handlingar frå ille til verst og diskuter.

Kvinnefigur som holder en vekt med vektskåler. Hun har bind for øynene. Foto.

1 og 1

Kva for handlingar er verst? Skriv ei liste der du rangerer følgjande handlingar etter kor umoralske du meiner dei er. Start med den handlinga du meiner er mest umoralsk og fortset nedover.

 • å ta eit par solbriller i ein butikk
 • å ta eit par solbriller på ein fest der du kjenner alle dei andre deltakarane
 • å ta eit par solbriller du finn på bussen
 • å lyge for foreldra dine eller nokon andre i familien
 • å lyge for ein ven eller venninne
 • å lyge for kjærasten
 • å lyge for læraren din
 • å laste ned ein film ulovleg frå internett
 • å låne eit klesplagg av ein du kjenner utan å levere dette tilbake

2 og 2

Diskuter med sidemannen. Grunngi kvifor de har plassert somme handlingar øvst på lista og andre handlingar nedst.

4 og 4

Diskuter i grupper. Forsøk å bli einige om ei felles rangering av dei ulike handlingane. Kva er dei viktigaste grunnane til at de blei einige eller ueinige om rangeringa.

Læringsressursar

Etiske omgrep og modellar