Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Religion og livssynChevronRight
  4. ReligionskunnskapChevronRight
  5. Religion: Utvikling og mangfaldChevronRight
LearningPath
Du er no inne i ein læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kunne gjere greie for ulike typar religion
  • kunne gjere greie for den geografiske og demografiske utbreiinga av religionane i dag
  • forstå kvifor nokre av religionane i dag er dominerande