Hopp til innhald

  1. Home
  2. Religion og etikkChevronRight
  3. Religion og livssynChevronRight
  4. IslamChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Islam

Islam er den nest største og den yngste av dei store verdsreligionane. Religionen er dominerande i Midtøsten og deler av Asia, men har også sterkt fotfeste i Nord-Afrika. Muslimane trur på ein gud, Allah, og at Muhammad var profeten hans.

I denne videoen møter du ein ung mann som er ahmadiyya-muslim og ei ung, kvinneleg sjia-muslim.

Muslimar underkastar seg Allah og dei guddommelege lovene for menneskelivet som er formidla gjennom profeten Muhammed og den heilage Koranen. Ein praktiserande muslim ber fleire gonger om dagen, fastar under Ramadan, og følgjer muslimske reglar for kva som er reint og ureint.

Læringsressursar

Islam